100-100-100 deelnemers brachten hun restafval terug tot 1,5 kilo per maand

De 150 Hoornse deelnemers aan de campagne 100-100-100.nu wisten hun hoeveelheid klein restafval op jaarbasis terug te dringen naar 17,4 kilo. Dat is het geweldige resultaat van de campagne, waarbij meer dan 100 inwoners 100 dagen lang 100% van hun huisvuil hebben gescheiden.

Volgens het campagnebureau kan de gemeente Hoorn trots zijn op dit resultaat. Met 17,4 kilo klein restafval per deelnemer per jaar (dat is exclusief grof afval) hebben zij de doelstellingen van de Rijksoverheid voor het jaar 2020 nu al ruimschoots bereikt.

Voor 100-100-100.nu wogen in 29 gemeenten meer dan 3.500 mensen 100 dagen lang hun afval. Daarnaast ontvingen zij wekelijks opdrachten, kregen ze informatieve video’s te zien en konden ze opzoeken welk product in welke bak hoort in de online wat-hoort-waar database. De deelnemers gaven elkaar steun en tips via een online forum.
De Hoornse deelnemers hebben met elkaar laten zien dat door goed scheiden nog maar 17,4 kilo restafval per persoon per jaar voor de grijze afvalbak overblijft. Dat is weinig vergeleken met de rest van Nederland. Het geeft aan dat de landelijke ambitie om in 2020 75% van het afval te scheiden en het restafval terug te dringen van 250 naar 100 kilo per persoon per jaar goed haalbaar is. Deze cijfers zijn overigens inclusief grof huishoudelijk afval.

Wethouder Samir Bashara deed zelf mee. Hij is trots op de deelnemers: “We zien dat als mensen het thuis eenmaal goed georganiseerd hebben, het scheiden van afval routine wordt. Ook het voorkomen van afval, door bijvoorbeeld echt niet meer te kopen dan je nodig hebt, heeft invloed op de hoeveelheid restafval. Ik hoop werkelijk dat we het effect van de campagne met voorlichting en acties kunnen verbreden naar alle inwoners. Want door het goed scheiden en voorkomen van afval, halen we er samen uit wat erin zit!”

Cijfers voor Hoorn

  • De Hoornse deelnemers scheidden 88% van hun klein huishoudelijk afval.
  • Groente-, fruit en etensresten: de Hoornse deelnemers scheidden op jaarbasis 60,5 kilo etensresten per deelnemer. Dat is bijna 4 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander;
  • Plastic, blik & pak: de Hoornse deelnemers scheidden op jaarbasis 23,7 kilo plastic, blik & pak per deelnemer. Ook dat is bijna 4 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander;
  • Papier: de Hoornse deelnemers hebben met 44,6 kilo papier per deelnemer per jaar minder dan de helft van de hoeveelheid papier die een gemiddelde Nederlander apart aanbiedt.
  • Restafval: de Hoornse deelnemers boden 93% minder restafval aan dan de gemiddelde Nederlander.

Wethouder Bashara: “Bij het interpreteren van deze cijfers moeten we er rekening mee houden dat deelnemers aan de campagne beschikten over kennis over nut en noodzaak van afvalscheiding en de wil om dat zelf actief te doen. In de komende weken worden alle gegevens geanalyseerd en dan kunnen we kijken of en hoe we de resultaten kunnen vertalen naar maatregelen en voorzieningen die het scheiden van afval voor iedereen gemakkelijk en vanzelfsprekend maken.”

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F