Uitslag Puur Hoorn enquête

Voor het bereiken een klimaatneutrale stad in 2040 is het belangrijk dat ook particuliere woningeigenaren energiebesparende maatregelen treffen. Puur Hoorn wil hen hierin zo goed mogelijk ondersteunen.

In oktober hebben daarom 2100 particuliere woningeigenaren een enquête gehad over wat hen motiveert om energiebesparende maatregelen aan hun woning te treffen. 12% van de woningeigenaren heeft de enquête ingevuld! Op basis van de resultaten gaat Puur Hoorn het bestaande beleid optimaliseren, zodat nog meer particuliere woningeigenaren hun huis kunnen verduurzamen. Om een indruk te geven van de uitkomsten van de enquête is hieronder een aantal van de resultaten te zien.

Woningeigenaren treffen vaak energiebesparende maatregelen

  • 60% van de woningeigenaren heeft afgelopen 4 jaar energiebesparende maatregelen genomen.
  • Van de mensen die geen maatregelen hebben genomen is 75% van de mensen wel van plan om maatregelen te treffen.
  • Van de mensen die al maatregelen hebben genomen wil 60% nog meer maatregelen treffen.

De hoogte van de investering vormt een barrière om maatregelen te treffen

  • 21% van de mensen die al maatregelen heeft getroffen wilt niet nog meer maatregelen nemen wegens de hoge investering.
  • 27% van de mensen die nog geen energiebesparende maatregelen hebben getroffen, hebben dat niet gedaan wegens de hoge investering.

Motieven van woningeigenaren zijn divers

  • 74% werd sterk gemotiveerd door het verminderen van energiekosten.
  • 50% werd sterk gemotiveerd door comfort verhogen.
  • 62% werd sterk gemotiveerd door bij te dragen aan een beter milieu.

Woningeigenaren hebben vooral ondersteuning nodig in de vorm van subsidie

  • 37% van de mensen die maatregelen hebben genomen geeft aan dit hard nodig te hebben.
  • 33% van de mensen die nog niet eerder maatregelen heeft getroffen geeft aan subsidie hard nodig te hebben.

De enquête is afgenomen in het kader van een afstudeerstage van een studente aan de Haagse Hogeschool. Resultaten worden door de gemeente Hoorn betrokken bij het opstellen van een nieuwe subsidieregeling in het eerste kwartaal van 2016.

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F