Meer groen rondom het sport- en recreatiecomplex door Risdam-Noord Groen en leerlingen Clusius College


Bij de planontwikkeling van de herinrichting van sport/recreatiecomplex komt Risdam-Noord Groen! op voor het groen van en rond dit complex. In 2019 hebben wij een themabijeenkomst (Bewonersoverleg Risdam-Noord) georganiseerd over de door de wijkbewoners gewenste inrichting van dit sport/recreatiecomplex. De resultaten hiervan zijn bij een volgende Bewonersoverleg teruggekoppeld. Een werkgroep heeft gezorgd voor nadere uitwerking. In 2020 zijn er plannen ontwikkeld door leerlingen van het Clusius College.

F
F