14
November

14 november | Meer vitamine G in je achtertuin en openbaar groen!

Op 14 november van 20.00-21.30 uur in Wijkcentrum De Cogge. Gratis toegang vanaf 19.45 uur!
Met bijdragen van onder andere:
Janny van Diepen Meer fleur in de wijk
Hans Timmerman Bomen in Risdam-Noord
Coraline van Velzen Het groen en meer in het sport- en recreatiepark
Ed Achterberg De Groenvisie (gem. Hoorn) en Risdam-Noord

F
F