Al meer dan 100.000 zonnepanelen in Hoorn

Het aantal zonnepanelen op Hoornse daken is tussen 2018 en 2022 meer dan verdubbeld. Zo liggen er nu al meer dan 100.000 zonnepanelen op. Naar schatting is nu 10% van het totale dakoppervlak in Hoorn bedekt met zonnepanelen. Er is dus nog ruimte voor groei.

Zonnepanelen op een monument
Woont u in een monument of in het beschermde stadsgezicht? Dan heeft u bijna altijd een vergunning nodig. Op www.erfgoedhoorn.nl/zonnepanelen staan de criteria die gelden voor panden. Vragen over zonnepanelen kunt u stellen via het contactformulier op www.hoorn.nl/omgevingsvergunning.

Gemeente verduurzaamt gebouwen
De gemeente is in 2008 al begonnen met het leggen van de eerste 243 zonnepanelen op het gemeentehuis. Sinds die tijd zijn er nog ruim 2.000 panelen op panden van de gemeente gelegd. De gemeente heeft ook het dak van de brandweerkazerne ter beschikking gesteld aan de zonnecoöperatie West-Friesland. Hierdoor kunnen bewoners zonder geschikt dak profiteren van de energie van 200 zonnepanelen.  

Laatste project: 400 zonnepanelen op ijsbaan de Westfries 
Het laatste project van de gemeente zijn de 400 zonnepanelen op het dak van ijsbaan de Westfries. Sinds twee maanden voorzien deze panelen de ijsbaan van groene stroom. Momenteel onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op parkeerplaatsen.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F