Stichting Hoorns Sport Collectief

Puur Hoorn verwelkomt de Stichting Hoorns Sport Collectief als ambassadeur! Stichting Hoorns Sport Collectief is een samenwerkingsverband van verschillende sportverenigingen in Hoorn. Het doel van de stichting is verenigingen te ondersteunen en te verbinden bij vraagstukken, ideeën en mogelijkheden die de clubs overstijgen. Duurzaamheid is zo’n vraagstuk. De Stichting Hoorns Sport Collectief neemt op dit onderwerp het voortouw. De achterliggende gedachte is dat een collectieve aanpak extra voordelen voor de aangesloten verenigingen oplevert.

Ambassadeur omdat..

 Stichting Hoorns Sport Collectief de krachten van de clubs weet te bundelen met betrekking tot duurzaamheid. Investeren in duurzame maatregelen en bewust omgaan met energie zijn geen kernactiviteit van sportverenigingen. Stichting Hoorns Sport Collectief neemt daarom het voortouw om duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij de aangesloten sportverenigingen. De term Maatschappelijk Verantwoord Verenigen is hun dan ook niet onbekend.

Zo heeft Stichting Hoorns Sport Collectief het mede mogelijk gemaakt dat 6 sportverenigingen een duurzaamheidscan hebben uitgevoerd. Per accommodatie is na de scan een vervolgplan gemaakt, waarbij collectieve financiële voordelen in kaart zijn gebracht. Stichting Hoorns Sport Collectief heeft voor dit initiatief een bijdrage ontvangen uit de initiatievenpot van Puur Hoorn. Op naar een minimale energierekening!

F
F