Westfriesgasthuis

Het Westfriesgasthuis wil een ziekenhuis zijn waar u zich welkom voelt. Of u nu komt voor een bezoek aan een specialist, voor de geboorte van uw kind, om een vriend te bezoeken of voor uw opname. Wij verwelkomen u met een open blik en zijn benieuwd naar uw verhaal. Bij het Westfriesgasthuis vinden we dat goede zorg draait om aandacht. Vooral voor mensen. En ook aandacht voor de manier waarop we ons werk doen. We willen de allerbeste zorg geven en kijken door de ogen van de patiënt. Als opleidingsziekenhuis delen we kennis en ervaring. Het houdt ons scherp en zo blijven we ontwikkelen. We zijn geworteld in West-Friesland en bieden zorg aan al haar inwoners, maar we richten onze blik ook voorbij de grenzen van onze eigen regio. Samenwerking met andere partijen, zoals ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg vinden wij voor goede zorg onmisbaar. Met elkaar zijn we in staat om u de best mogelijke zorg te leveren.

Ambassadeur omdat…

Het Westfriesgasthuis is een grote organisatie in allerlei opzichten. Er komen veel patiënten en bezoekers, er werken veel mensen, er gaat veel geld in om en het ziekenhuis is een groot gebouw met veel apparatuur waardoor er ook veel energie wordt verbruikt. Enkele aansprekende cijfers: 258.000 polibezoeken, 26 medische specialismen, bijna 2000 medewerkers en 148 medisch specialisten. Alle reden dus om te kijken wat er in de bedrijfsvoering kan worden gedaan aan duurzaamheid. En daar is het ziekenhuis volop mee bezig!

Welke bijdrage levert het Westfriesgasthuis aan een Puur Hoorn?

Bouwen en energie

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke thema’s voor het ziekenhuis. Zo wordt bijvoorbeeld bij elke verbouwing  bekeken of het energiezuinige alternatief al toepassingsrijp is voor het Westfriesgasthuis. Er is een intern energieteam opgezet dat steeds bekijkt waar energie te besparen valt. Ook is er een energievisie opgesteld, waarin wordt gekeken naar de CO2-uitstoot. Een van de conclusies daaruit is dat het energieverbruik al redelijk optimaal is, doordat in het verleden al goede maatregelen zijn getroffen. Het grootste deel van het gebouw is immers nog niet oud. Een energiemaatregel wordt in het Westfriesgasthuis in principe uitgevoerd zodra die op redelijke termijn kosteneffectief is. Het energieverbruik en de markt worden constant in de gaten gehouden. Er is gewoon veel geld te besparen door slim met je energieverbruik om te gaan. Niet alleen door minder te verbruiken, maar ook door zuinige apparatuur aan te schaffen. Zodra er een opvallende piek in het energieverbruik te zien is, wordt die onmiddellijk onder de loep genomen.

Het Westfriesgasthuis zoekt het in eerste instantie in het optimaliseren van de regelingen. Er is een warmteterugwinsysteem en er zijn warmtekrachtinstallaties die energie opwekken. Restwarmte wordt gebruikt voor de CV-installatie. Er is ook een absorptiekoelmachine, die warmte omzet naar koude. Waar dat effectief en efficiënt is, worden bouwkundige maatregelen getroffen. Een door het publiek veel gebruikte ruimte is de parkeergarage. Er zijn plannen om die anders te verlichten. Met een andere soort verlichting, maar ook in delen bijvoorbeeld. En als er geen beweging is, kan het licht gedimd worden. Slim schakelen levert een forse besparing op. Het ziekenhuis wil ook een goede buur zijn. ’s Avonds en ’s nachts geeft de garage veel licht af in de omgeving. Als dat minder kan, werkt het ziekenhuis daar graag aan mee.

Het gaat ook om reflectie op gedrag van de medewerkers. Als je een ruimte verlaat, kan het licht uit! Led-verlichting wordt steeds meer toegepast. En als gebouwdelen niet worden gebruikt, kan de verlichting daar via schakelingen worden uitgezet.

Mobiliteit

Ook neemt het ziekenhuis haar verantwoordelijkheid voor wat betreft het terugdringen van het aantal vervoersbewegingen van gebruikers van het ziekenhuis. Hiermee wil het een bijdrage leveren aan de nationale doelstelling om zuinig om te gaan met fossiele brandstoffen en minder schadelijke stoffen uit te stoten. Natuurlijk blijft gastvrijheid voor patiënten en bezoekers daarbij hoog in het vaandel staan. Via een uitgebreid mobiliteitsplan probeert het ziekenhuis als werkgever het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer geleidelijk terug te brengen. Ook wordt hard gewerkt aan het stimuleren van het gebruik van de fiets door werknemers en bewust mobiliteitsgedrag onder personeel en andere gebruikers van het ziekenhuis. Er wordt met name ingezet op het belonen van bewust gedrag. Het ziekenhuis heeft daarvoor genoeg ideeën: flexibele reiskostenvergoeding op basis van de gekozen vervoerswijze,een aangepast parkeerregime voor met name het personeel, betere faciliteiten voor fietsgebruikers, meer gebruik maken van de perfecte bereikbaarheid met het openbaar vervoer, meer inzet van al aanwezige pendelauto’s en goede interne en externe communicatie over het mobiliteitsplan.

Een groep van tien medewerkers van het ziekenhuis heeft meegedaan aan het Low CarDiet: een manier om goedkoper, meer ontspannen, schoner en gezonder reizen. Voor de dagelijkse reis van huis naar werk en weer terug maakten zij alleen gebruik van de OV-fiets, e-bikes, de bus, metro, tram, trein, deelauto’s en werk- en vergaderruimtes op stations & onderweg.

Maaltijden patiënten

Dagelijks bereidt het Westfriesgasthuis meer dan 200 maaltijden voor patiënten. Dat zijn niet alleen verse, voedzame en gezonde maaltijden, maar sinds oktober 2014 zijn die maaltijden ook nog eens duurzaam. De ingrediënten komen grotendeels uit de regio. Samen met topkok Ron Blaauw zijn nieuwe menu’s ontwikkeld, met bijvoorbeeld spinazie uit Lutjebroek, rundvlees van Texel en duurzaam gevangen vis uit de Noordzee. Het komt allemaal hartstikke vers op de borden van de patiënten, die het ziekenhuis toch als haar gasten ziet en voor wie men het graag zo aangenaam mogelijk maakt. Goede voeding draagt bovendien bij aan een voorspoedig herstel. En, ook mooi meegenomen, de lokale economie wordt op deze manier ook nog een handje geholpen!

www.westfriesgasthuis.nl

F
F