Wilgaerden

Ouder worden gaat vaak gepaard met een toename van beperkingen. Sommigen ouderen hebben behoefte aan extra aandacht en zorg. Waar nodig ondersteunt Wilgaerden met diensten zoals huishoudelijke hulp, personenalarmering, persoonlijke verzorging en dagbestedingsactiviteiten. We kijken bij voorkeur niet met een medische blik naar onze cliënten, maar hebben aandacht voor hoe ze willen wonen, hoe ze hun dag willen doorbrengen en wat ze nodig hebben om zich prettig te voelen. Wilgaerden levert haar diensten in en rondom de zestien Centra voor Ouderenzorg in West-Friesland. Daarnaast hebben we ook een zorghotel: Villa Wilgaerden. Door regionaal, relatief klein en overzichtelijk te blijven, kunnen we onze cliënten de aandacht geven die nodig is en snel inspelen op veranderingen in de vraag.

Welke bijdrage levert Wilgaerden aan een Puur Hoorn?
Wilgaerden heeft in West-Friesland 16 centra voor ouderenzorg en een zorghotel. Om energie te kunnen besparen is in alle locaties een energiescan gedaan. Met de aanbevelingen uit die scan is Wilgaerden aan de slag gegaan en zijn er veel acties ondernomen. Bijvoorbeeld: aanbrengen van LED verlichting, bewegingsschakelaars voor verlichting, aanpassing van de nachtschakeling van verlichting, opnieuw instellen van stooklijnen, vervanging van verwarmingsketels en een voortdurende vraag aan de medewerkers om energiebesparingstips. Wilgaerden koopt uitsluitend groene stroom in. Alle koffieapparaten zijn zodanig ingesteld dat de ingebouwde boilers ’s nachts uit staan. Uitgangspunt bij investeringen op dit terrein is dat die gedaan mogen worden als de terugverdientijd niet langer is dan vijf jaar.

Begin 2014 is er een energiestrijd georganiseerd tussen de Wilgaerdenlocaties. Wie in de eerst vier maanden de meeste energie bespaarde werd uitgeroepen tot groenste locatie. De medewerkers waren enthousiast en leverden maar liefst 75 energiebespaartips. Het aanleveren van tips is gestimuleerd door eens per maand een energiebespaarset uit te reiken aan de medewerker met de meest bruikbare en originele tip.

Heeft u belangstelling voor het draaiboek van de Wilgaerdense energiestrijd? Het is gratis op te vragen via mvo@wilgaerden.nl. Kijk voor meer informatie over de energiestrijd ook eens hier.

Met de vermindering van het papierverbruik zijn grote slagen gemaakt. Meer dan 90% van de ruim 1.700 medewerkers ontvangt de salarisstrook digitaal. Dat bespaart papier én portokosten. Alle printers die dubbelzijdig kunnen printen zijn standaard zo afgesteld. Van leveranciers verwacht Wilgaerden een leveranciersverklaring. De leverancier moet daarmee aangeven dat die bekend is met de oorsprong van de geleverde goederen. Bij inkoop wordt gelet op milieuvriendelijke producten. Kantoorartikelen zijn voor 80% ‘groen’. Nu is Wilgaerden op zoek naar één afvalstoffenverzamelaar die aantoonbaar afval gescheiden afvoert en verwerkt conform het ‘cradle to cradle’ principe. Afgeschreven ICT-apparatuur wordt afgevoerd via de Stichting Kwasa. Op alle locaties staan verzamelbakken van de Stichting AAP voor inkt- en tonercartridges: goed voor het milieu én voor hulpbehoevende dieren.

Ambassadeur omdat…
Wilgaerden functioneert in een maatschappelijke context. Daarom wil Wilgaerden met haar werk een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving. Dat doet Wilgaerden door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn. De medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij moeten op die manier gaan denken en handelen. Voorwaarde om dit te laten slagen is dat er mensen in de organisatie zijn die echt gedreven zijn om doelen op het gebied van duurzaamheid te stellen én te behalen. Zij moeten daarbij samen optrekken, omdat ze overtuigd zijn van de waarde ervan. Niet omdat het ‘hot’ is. Investeren in een cv-ketel en isolatiemateriaal werpt al snel zijn vruchten af. Maar als vervolgens in de winter gewoon een raam open blijft staan, span je het paard achter de wagen. Doe het in eerste plaats niet om het geld, dat komt vanzelf als je het goed doet. Wie Wilgaerden iets wil vragen over MVO kan mailen naar mvo@wilgaerden.nl.

www.wilgaerden.nl

F
F