Asbest eraf, zonnepanelen erop!

De subsidieregeling Asbest eraf, Zonnepanelen erop! sluit op 1 september 2015. Eigenaren van agrarische bedrijven of gebouwen met nog een (oude) agrarische bestemming kunnen de komende maanden nog een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling. De subsidie is bedoeld om tegemoet te komen aan de hoge lasten voor het verwijderen van asbest en het stimuleren van zonnepanelen. Zodra er een nieuw dak op komt, is dat meteen goed te combineren met het aanbrengen van zonnepanelen om in de eigen stroombehoefte te kunnen voorzien.

Wetgeving asbest in de maak
Het rijk is bezig met de voorbereidingen van wetgeving om gebouweigenaren te verplichten al het aanwezige asbest voor 2024 te verwijderen. Ondernemers doen er verstandig aan nu al asbest te saneren. Zeker wanneer het asbest aan het verweren is, maar ook als het bedrijf nog lange tijd op dezelfde locatie gevestigd blijft. Verwijderen van asbest is gunstig voor gezondheid en het beperkt financiële risico’s bij brand. Op de site www.agroasbestveilig.nl van het Voorlichting- en Kenniscentrum AgroAsbestveilig staat praktische en financiële informatie over asbestverwijdering.

Meer financiële mogelijkheden
Ondernemers die gebruik maken van de subsidieregeling kunnen mogelijk ook gebruik maken van verschillende fiscale regelingen, zoals MIA, VAMIL, EIA en KIA. Informeer bij uw accountant of administratiekantoor. Daarnaast zijn er ook enkele gemeenten die een eigen subsidieregeling hebben voor het verwijderen van asbest. Informatie is te vinden op de gemeentelijke website. Als lid van LTO kunt u meedoen met een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen om de panelen scherp in te kopen. Meer informatie hierover vindt u op www.vraagbundelingzonnepanelen.nl . Zelf samen met collega ondernemers inkopen kan natuurlijk ook.

Subsidie aanvragen
Op de website www.asbestvanhetdak.nl staat alle informatie over de regeling en het indienen van een subsidieaanvraag. De telefonische helpdesk 079-325238 is iedere werkdag bereikbaar tussen 13.00 en 16.00 uur.

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F