Bewoners in actie voor een duurzame Schoutenstraat

Enkele bewoners uit de Schoutenstraat in Hoorn hebben het initiatief genomen om in de straat te inventariseren welke maatregelen hun buren zouden willen treffen om hun woningen energiezuiniger te maken. De uitkomst van de inventarisatie was voor de initiatiefnemers aanleiding om de onderwerpen energiebesparing, wooncomfort en kwaliteitsverbetering van de woningen verder op te pakken. Wethouder Bashara is enthousiast: “Op deze manier werken we echt samen aan een Puur Hoorn. En dat is nu precies wat we als gemeente willen bereiken”.

Energieadviezen voor bewoners
In overleg met de gemeente Hoorn zijn vervolgens twee energieadviezen uitgewerkt. Eén energieadvies van het Duurzaam Bouwloket ging in op het stapsgewijs verduurzamen van de woning. Het andere advies van EnergyGo ging over een energieneutrale renovatie, een zogenaamde ‘nul-op-de-meter-renovatie’. De energieadviezen hebben de initiatiefnemers zo enthousiast gemaakt, dat zij eind januari een goedbezochte informatieavond voor de hele straat hebben gehouden.

Aan de slag
Op de informatieavond zijn de adviezen met bijbehorende resultaten gepresenteerd. De presentatie van de resultaten maakte voor de bewoners inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om hun woning te verduurzamen en wat zij daarvoor moeten doen. Als vervolgstap wordt nu bekeken of bewoners uit de straat geïnteresseerd zijn om gezamenlijk daadwerkelijk aan de slag te gaan om maatregelen te treffen.

Ook geïnteresseerd in energiebesparing voor uw woning?
Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw huis energiezuiniger te maken? Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket via info@duurzaambouwloket.nl Het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Hoorn. Als bewoner kunt u hier  terecht voor al uw vragen, op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken.

Puur Hoorn
Puur Hoorn is het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hoorn. Met dit programma streven we naar een duurzaam klimaat (planet) en een gezonde leefomgeving voor mens en natuur (people). Daarnaast willen we ook een impuls geven aan de lokale of regionale economie en werkgelegenheid (profit). De ambitie is om in 2040 als stad klimaatneutraal te zijn. Heeft u een idee om samen te werken aan een duurzame stad? Stuur een e-mail naar puurhoorn@hoorn.nl. Dan kijken we of Puur Hoorn u daarbij kan helpen.

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F