Bewonersavond ‘Hoorn zonder aardgas’ goed bezocht

In 2050 kunnen huizen en bedrijven in heel Nederland niet meer verwarmd worden met aardgas. Hoe we Hoorn tot een aardgasvrije gemeente maken is een enorme opgave. En dat kunnen we alleen maar samen met inwoners en partners voor elkaar krijgen. Daarom werd op 3 april een bewonersavond over ‘Hoorn zonder aardgas’ georganiseerd.

Geslaagde bewonersavond
In MFA De Kreek in Bangert en Oosterpolder kwamen veel geïnteresseerde inwoners op de avond af. De insteek was vooral om informatie te geven over het programma Duurzame Stad. Hierin staat waar de gemeente mee bezig is om tot een aardgasvrij Hoorn te komen. Hoe we dat precies gaan doen weten we nog niet, maar samenwerken is een belangrijke factor. Met een interactieve quiz zijn er vragen gesteld over zorgen die u kunt hebben en hoe u betrokken wil worden. Er is veel waardevolle informatie opgehaald.

Hoe nu verder?
We verwerken alle informatie die is opgehaald in de Transitievisie Warmte. Die wordt vervolgens afgerond en gaat naar college en gemeenteraad ter vaststelling. De bewonersavond was echt het eerste moment met bewoners over aardgasvrij wonen. Hierna wordt u uiteraard vaker betrokken, maar dat zal meer op wijkniveau zijn.

Ook de bewoners die zich hebben ingeschreven om mee te denken over een aardgasvrije stad worden actief benaderd. Verder blijven we u informeren via Puur Hoorn het duurzaamheidsprogramma van de gemeente/ Op  www.puurhoorn.nl kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief en het E-magazine.

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F