Bewuster over duurzaamheid door een interactieve boom

Donderdag 17 oktober was de Netwerk- en inspiratiedag Energie & Duurzaamheid in Alkmaar. Deze Inspiratiedag was gericht op het bedrijfsleven in Noord-Holland waarbij de ondernemers geprikkeld werden over de mogelijkheden, door de meest inspirerende koplopers op het gebied van verduurzaming, energie en circulariteit. De dag bestond uit een aantal onderdelen zoals een congres, een beursvloer met exposanten uit de sector Energie & Duurzaamheid en een uitdagende Hackaton voor MBO/HAVO/VWO-studenten, waarmee een brug is geslagen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Gemeente Hoorn heeft een aantal casussen aangeleverd vanuit de transitievisie warmte. Zoals een bestaande woonwijk in Hoorn, een oud schoolgebouw in de Kersenboogerd en bedrijf van Hoorn ’80. De studenten presenteerde aan het einde van de middag hun ideeën. De winnaar met de meest innovatieve oplossing, heeft een interactieve boom bedacht voor scholieren, om bewuster te worden over hoe je duurzaamheid toe past in het dagelijks leven. Dit idee wordt onderzocht om eventueel verder uit te werken.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F