Buurtgroep succesvol met activiteiten in kader ‘Vitamine G voor Risdam-Noord’

De Hoornse wethouder Simon Broersma sloot een geslaagd project van de buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ af door het planten van zes fruitbomen in het openbaar groen.

De buurtgroep organiseerde de afgelopen twee maanden 4 activiteiten in hun wijk in het kader van ‘Meer vitamine G voor Risdam-Noord’. De avond met een spreker over de diversiteit in de bodem verraste veel buurtbewoners. De natuurfietstocht door en rond de wijk deed de ogen opengaan van de grote groep die meefietste. Een avond in het Wijkcentrum werd er één waarbij wijkgenoten hun kennis op het gebied van biodiversiteit presenteerden. Het planten van zes fruitbomen op een stuk grond dat door de buurtgroep geadopteerd is sloot het project feestelijk af. Het totale project, inclusief de aanschaf van de fruitbomen, werd mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland. Het grote aantal deelnemers bij alle activiteiten en een aantal nieuwe vrijwilligers dat is opgestaan stemt de buurtgroep tot tevredenheid.

Over de auteur

Risdam-Noord Groen

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ heeft als doel om de woonwijk leefbaar te houden door te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in tuinen van bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’). Er wordt aan de bewustwording van de wijkbewoners op diverse manieren gewerkt. Dit proces is er op gericht dat de wijkbewoners weten dat (meer) groen in de wijk bijdraagt aan • betere gezondheid/minder stress; • meer biodiversiteit; • minder criminaliteit; • betere klimaatadaptatie. Activiteiten zijn onder andere: organisatie wijkbijeenkomsten, plantjesmarkten, plantpakketten voor wijkbewoners verzorgen, groenstroken creëren, aanplant ‘Leekerbos’, workshops i.s.m. Clusius College, inzaaien bijenlint, vergroenen drie basisscholen, bijdrage aan Groenvisie van de gemeente. Kortom: Vitamine G(roen) voor Risdam-Noord.

Lees meer artikelen van Risdam-Noord Groen
F
F