Voorbereiding warmtenet: aanvraag vergunning tijdelijke warmtevoorziening

Woningcorporatie Intermaris kiest er voor om haar 1.850 huurwoningen in het centrumgebied van Kersenboogerd komende jaren aan te gaan sluiten op een warmtenet. Tijdens de aanleg van het warmtenet maakt HVC gebruik van een tijdelijke warmtevoorziening naast bedrijventerrein Verlengde Lageweg. Die is nodig om de woningen te verwarmen en te voorzien van warm tapwater. Het…

Woningcorporatie Intermaris kiest er voor om haar 1.850 huurwoningen in het centrumgebied van Kersenboogerd komende jaren aan te gaan sluiten op een warmtenet.

Tijdens de aanleg van het warmtenet maakt HVC gebruik van een tijdelijke warmtevoorziening naast bedrijventerrein Verlengde Lageweg. Die is nodig om de woningen te verwarmen en te voorzien van warm tapwater. Het warmtenet wordt in de toekomst aangesloten op een duurzame energiebron.

De vergunningsaanvraag voor de tijdelijke warmtevoorziening naast de Verlengde Lageweg 19 is bij de gemeente Hoorn ingediend. De vergunning is aangevraagd voor een periode van vijf jaar vanaf het in gebruik nemen van de tijdelijke warmtevoorziening. De vergunningsaanvraag wordt 30 juni 2022 door de gemeente Hoorn gepubliceerd en ligt daarna voor een periode van 6 weken ter inzage.

Heeft u vragen over het warmtenet of over de vergunningaanvraag voor de tijdelijke warmtevoorziening?
•    Op www.warmtenethoorn.nl staat alle informatie en veelgestelde vragen over het warmtenet en de tijdelijke warmtevoorziening.
•    U kunt ook langskomen op de inloopmomenten van HVC op donderdag 7 juli en woensdag 13 juli van 13.00 tot 16.00 uur in het Wijklab aan het Aagje Dekenplein 24.
•    Heeft u geen gelegenheid om langs te komen, dan kunt u uw vraag ook per e-mail stellen aan Nicoline Spil, Omgevingsmanager bij HVC, via warmtenethoorn@hvcgroep.nl

Één woningscan voor de hele buurt

Arnolds duurzaamste idee voor de wijk Kersenboogerd was een energiescan bij één woning die gedeeld kon worden met alle buren die in dezelfde type woning wonen. Hij won vorig jaar zijn idee tijdens de actie Het duurzaamste idee voor de wijk Kersenboogerd. In het voorjaar zijn we samen aan de slag gegaan en heeft het…

Arnolds duurzaamste idee voor de wijk Kersenboogerd was een energiescan bij één woning die gedeeld kon worden met alle buren die in dezelfde type woning wonen. Hij won vorig jaar zijn idee tijdens de actie Het duurzaamste idee voor de wijk Kersenboogerd.

In het voorjaar zijn we samen aan de slag gegaan en heeft het Duurzaam Bouwloket, ons gemeentelijk energieloket, de energiescan van een woning in Arnolds straat uitgevoerd. Arnold heeft alle buren uitgenodigd om de resultaten van de scan te presenteren. Hij kreeg hierbij hulp van de adviseurs van Duurzaam Bouwloket.  Naast de presentatie kregen buurtgenoten ook gratis advies over welke energiebesparende maatregelen het beste passen bij hun woningen, beschikbare subsidies en ze gaven direct antwoord op alle vragen.

Het rapport wordt online gedeeld via een platform voor alle buurtgenoten uit Arnolds buurt. Via het platform kunnen buren ervaringen delen en elkaar helpen. We hopen op een mooie uitkomst waarbij buren elkaar een helpende hand toesteken, hun krachten bundelen en samen werken aan een schone en toekomstbestendige buurt.

Veel belangstelling voor hulp bij verduurzamen van monumenten

Monumentale woning verduurzamen? Dat is een beste uitdaging! Gemeente Hoorn hielp huiseigenaren stapsgewijs met een webinar en persoonlijk advies op maat. In april konden huiseigenaren vragen stellen over het energiezuinig maken van hun monumentaal en/of beeldbepalend pand. Tijdens dit spreekuur was er een professioneel adviseur van het Duurzaam Bouwloket en een medewerker van de afdeling…

Monumentale woning verduurzamen? Dat is een beste uitdaging! Gemeente Hoorn hielp huiseigenaren stapsgewijs met een webinar en persoonlijk advies op maat. In april konden huiseigenaren vragen stellen over het energiezuinig maken van hun monumentaal en/of beeldbepalend pand. Tijdens dit spreekuur was er een professioneel adviseur van het Duurzaam Bouwloket en een medewerker van de afdeling Erfgoed van de gemeente. Wegens succes en volgeboekte spreekuren werden er in mei extra momenten ingepland.

Veel belangstelling
Er zijn in totaal vier spreekuren geweest. Van eigenaren van gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten tot aan eigenaren van beeldbepalende panden, zowel eigenaren van monumenten in dorpen als in de stad. Er was veel belangstelling! “We merkten dat mensen het fijn vonden om vrijblijvend te kunnen praten over de verduurzaming van hun pand, en zo een ingang te hebben bij de gemeente. Veel vragen gingen over zonnepanelen en isolatiegla” vertelt Eva de Bruijna van afdeling Erfgoed. Hierbij is het belangrijk dat onder andere het historische aanzicht en de kozijnen niet worden aangetast. Opties hiervoor zijn bijvoorbeeld achterzetramen of in sommige gevallen vacuümglas met monumentenglas.

Voor zonnepanelen is het beleid dit jaar verruimd. Op www.erfgoedhoon.nl/duurzaamheid/zonnepanelen kunnen eigenaren nu zien wat de criteria zijn voor hun pand. Je leest hier ook meer over in dit artikel.

Eva vertelt verder: “Ook veel vragen gingen over vergunningen en het aanvraagproces van een vergunning. Wat mag wel, wat mag niet en hoe vraag je een vergunning aan? Ieder monument is uniek en vraagt om maatwerk. In een paar gevallen is daarom een vervolgafspraak gemaakt. Zo wilden eigenaren aan de slag met muur- en vloerisolatie. Zij vroegen zich af wat de beste oplossing in hun pand was. In die gevallen is het handig dat monumentenadviseurs van team Erfgoed de situatie ter plaatse beoordelen. Mede omdat niet elk interieur van monumenten goed in beeld is bij ons. Zo kan er echt advies op maat gegeven worden”.

Woont u in een monument en bent u benieuwd naar het beleid van de gemeente, ook op het gebied van verduurzamen? Bezoek dan de website www.erfgoedhoorn.nl. Hierop kunt u onze regels en richtlijnen vinden, tips en advies en de contactgegevens van team Erfgoed.

Heb jij hét idee voor de Duurzame Stadschallenge?

Bewoners worden uitgedaagd om ideeën aan te melden voor de Duurzame Stadschallenge. Heb jij een idee waarmee je snel een grote en duurzame impact maakt voor de stad? Met 1500,- als budget ga je samen met Puur Hoorn en Voor een mooie stad die uitdaging aan. Hoe krijg je meer inwoners enthousiast over duurzaamheid? Met…

Bewoners worden uitgedaagd om ideeën aan te melden voor de Duurzame Stadschallenge. Heb jij een idee waarmee je snel een grote en duurzame impact maakt voor de stad? Met 1500,- als budget ga je samen met Puur Hoorn en Voor een mooie stad die uitdaging aan. Hoe krijg je meer inwoners enthousiast over duurzaamheid? Met welke uitdaging pakken we wateroverlast aan? Of weet je een leuke actie hoe we samen heel veel energie kunnen besparen? Schrijf je idee snel in en maak kans op de uitvoering.

Duurzame kansen
Er liggen enorme uitdagingen op het gebied van energiebesparing, duurzame energiebronnen, grijs vervangen voor groen en hergebruik van materiaal. Deze challenge biedt de nodige handvatten voor inwoners om hun duurzame idee tot werkelijkheid te maken. Zo kunnen zij op een leuke manier samen werken aan een nog duurzamere stad. Zie jij kansen om met jouw idee de stad een stukje duurzamer te maken en meer inwoners te enthousiasmeren? Meld je idee dan aan!

 

Zo doe je mee
Vanaf 1 mei kun je meedoen en je idee aanmelden via www.vooreenmooiestad.nl/challenge. Het idee met de meeste stemmen verdient 1500,- om zijn idee uit te voeren. Er wordt gelet op uitvoerbaarheid, creativiteit en natuurlijk welke actie de meest duurzame impact creëert. Je krijgt bij de uitvoering van je idee hulp van Voor een mooie stad en Puur Hoorn. De inschrijving sluit op 31 mei.

Energieneutraal in Westfriesland

De zeven Westfriese gemeenten hebben samen de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden. We vragen zoveel mogelijk inwoners om hier over mee te denken, onder andere met een online enquête die tot 15 mei kan worden ingevuld. Uw inbreng is waardevol: op basis van de uitkomsten van deze enquête wordt de Regionale Energiestrategie verder aangescherpt….

De zeven Westfriese gemeenten hebben samen de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden. We vragen zoveel mogelijk inwoners om hier over mee te denken, onder andere met een online enquête die tot 15 mei kan worden ingevuld. Uw inbreng is waardevol: op basis van de uitkomsten van deze enquête wordt de Regionale Energiestrategie verder aangescherpt. Hieronder vindt u meer informatie of ga direct naar de enquête via Duurzame energieopwekking in Westfriesland » Moventem


Energieneutraal en de Regionale Energiestrategie
Energieneutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken uit duurzame energiebronnen komt. Om dit te kunnen bereiken zijn er ontzettend veel grote en kleine maatregelen nodig op het gebied van energiebesparing, andere soorten warmte en duurzame energie-opwekking. Gemeenten, bedrijven en inwoners gaan hiervoor samen aan de slag.

De Regionale Energiestrategie (RES) is een van Westfriese activiteiten en komt voort uit het landelijke Klimaatakkoord. Nederland is verdeeld in dertig energieregio’s en elke regio werkt aan een eigen plan en uitvoering om meer duurzame, hernieuwbare energie op te wekken. Westfriesland maakt onderdeel uit van energieregio Noord-Holland Noord. In Westfriesland zetten we grootschalig in op zonne-energie en in sommige gemeentes ook op windenergie.

Wat is er eerder gedaan?
In 2019 en 2020 hebben veel inwoners meegedacht over wensen, dilemma’s en vraagstukken rondom zonne- en windenergie in Westfriesland. Dit participatietraject stond in het teken van
1) wat er mogelijk is voor duurzame energie in Westfriesland en
2) op welke plekken duurzame energieopwekking mogelijk zou zijn (de zogenaamde zoekgebieden). Op basis hiervan is de Regionale Energiestrategie verder uitgewerkt tot de RES 1.0.

Stand van zaken: grote enquête over zonne- en windenergie
Na het eerste traject gaan we nu de Regionale Energiestrategie aanscherpen. Dat doen we ook weer met inbreng van inwoners uit Westfriesland: we willen dat zoveel mogelijk inwoners meepraten over duurzame energie en hoe dit vorm krijgt in uw directe leefomgeving. Via een enquête kunt u een reeks vragen over zonne- en windenergie beantwoorden en uw mening delen. Met elkaar krijgen we dan een goed (regionaal) beeld van hoe we duurzame energie kunnen inpassen in de regio Westfriesland.

Vult u ook de enquête in?
Een aantal inwoners heeft per brief een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. Daarnaast kan iedereen de enquête ook invullen met een online toegang. Ga naar Duurzame energieopwekking in Westfriesland » Moventem om de enquête in te vullen.

Meer informatie over de RES
Algemene informatie over de RES en hoe we samenwerken om over te gaan op duurzame energie lees u op de website Home – Noord-Hollandse Energie Noord (energieregionhn.nl).

 

 

Van het gas: werk in uitvoering

Er wordt hard gewerkt aan een zogenoemde uitvoeringsstrategie voor de warmtetransitie in Hoorn. Al in 2019 stelde de gemeente een transitievisie warmte vast. In dat plan is in grote lijnen vastgelegd hoe Hoorn zonder aardgas kan in 2040. We waren een van de eerste gemeenten met zo’n visie. In de praktijk blijkt het niet altijd…

Er wordt hard gewerkt aan een zogenoemde uitvoeringsstrategie voor de warmtetransitie in Hoorn. Al in 2019 stelde de gemeente een transitievisie warmte vast. In dat plan is in grote lijnen vastgelegd hoe Hoorn zonder aardgas kan in 2040. We waren een van de eerste gemeenten met zo’n visie. In de praktijk blijkt het niet altijd makkelijk uitvoerbaar. Daardoor kunnen we bewoners nog niet genoeg duidelijkheid geven over de warmtevoorziening. Iedereen wil natuurlijk graag weten wat de plannen zijn voor zijn of haar wijk. Na de zomer komt hier meer duidelijkheid over.

Uitvoeringsplan
Na een vastgestelde de transitievisie warmte is het tijd voor de volgende stap in dit proces: het uitvoeringsplan. Samen met Liander, Intermaris en HVC en een vertegenwoordiging van bewoners en de gemeente werken we op dit moment aan een goed uitvoeringsplan. Vanuit de gemeente zijn diverse teams betrokken. Dat is nodig omdat veel verschillende terreinen betrokken zijn. Denk maar eens aan bijvoorbeeld rioleringen. Die liggen ondergronds waar hier en daar ook warmteleidingen moeten komen.

Meerdere belangen
Woningbouwplannen zijn ook van belang. Nieuwe woningen hebben ook warmte nodig en dat zal geen gas meer zijn. De nieuwe warmtevoorziening zal dus tegelijk met nieuwe woningen opgeleverd moeten worden. Voor woningrenovaties geldt iets dergelijks.
Als huizen toch worden aangepakt zoals bijvoorbeeld huurwoningen, is het logisch meteen ook het verwarmingssysteem aan te passen.
En natuurlijk worden de woningen dan goed geïsoleerd. Zo kan het energiegebruik flink dalen. Ook wordt gekeken naar de capaciteit van het elektriciteitsnet. Dat moet flink uitgebreid worden. En dat kan uiteraard niet overal tegelijk. In de uitvoeringsplannen moet daar rekening mee worden gehouden.

Verschillende warmteoplossingen
Voor een groot deel van de woningen, en andere gebouwen, zal een warmtenet de oplossing zijn. Maar soms is een zogenaamde all-electric oplossing, met warmtepompen, geschikter. Dat betekent wel meer elektriciteitsgebruik voor de pompen. De manier waarop bewoners een rol spelen in deze langdurige en grote verandering is ook onderdeel van het uitvoeringsplan.

Bewoners en hun rol
Bewoners zijn nu vaak nog niet goed op de hoogte van wat de warmtetransitie voor hen inhoudt. Daardoor kunnen ze er in het eigen huis onvoldoende rekening mee houden. De gemeente ziet graag dat veel mensen actief gaan meedoen aan het loskomen van het gas. Dan gaat het makkelijker en sneller. Het kan gaan om initiatieven van bewoners om een eigen systeem te ontwikkelen. Dat kan een klein warmtenet zijn maar ook bijvoorbeeld een gezamenlijke warmtepomp. Bewoners die gezamenlijk zonnepanelen inkopen zijn ook een mooi voorbeeld.

De warmtetransitie brengt voor iedereen sowieso grote veranderingen met zich mee. Daarom is het belangrijk dat iedereen in Hoorn straks goed weet wat er gaat gebeuren en wanneer. Na de zomer zal het uitvoeringsplan klaar zijn. U krijgt dan zeker de gelegenheid erover mee te praten.

Meer informatie
De brochure ‘Hoorn over op schone warmte’ informeert je over de stappen die je kunt zetten naar een aardgasvrije woning. Ook lees je meer over de technieken en warmte-oplossingen per wijk, die op dit moment het meest voor de hand liggen in onze stad. Je vindt de brochure op de website van Puur Hoorn

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Puur Hoorn. Heb je nu al vragen? Dan kun je mailen naar duurzamestad@hoorn.nl.

Stapsgewijs advies voor meer wooncomfort in een monumentale woning

Meer wooncomfort in een monumentale woning? Gemeente Hoorn helpt stapsgewijs met een webinar en persoonlijk advies op maat. Op donderdag 14 april en dinsdag 19 april  van 13.00 uur tot 17.00 uur kunt u al uw vragen stellen over het energiezuinig maken van uw monumentaal en/of beeldbepalend pand. Tijdens dit spreekuur  krijgt u advies van…

Meer wooncomfort in een monumentale woning? Gemeente Hoorn helpt stapsgewijs met een webinar en persoonlijk advies op maat. Op donderdag 14 april en dinsdag 19 april  van 13.00 uur tot 17.00 uur kunt u al uw vragen stellen over het energiezuinig maken van uw monumentaal en/of beeldbepalend pand. Tijdens dit spreekuur  krijgt u advies van een professioneel adviseur van het Duurzaam Bouwloket en een medewerker van de afdeling monumentenzorg van de gemeente. Kijk vooraf het webinar thuis met algemene informatie over dit onderwerp. 

Ook bij een monument is het mogelijk om energie te besparen. Maar als eigenaar van een historisch pand staat u voor een uitdaging: hoe verlaag je de energierekening, verbeter je het comfort en houd je tegelijkertijd rekening met de historische waarde van het pand? Ieder monument is uniek. Vraag daarom altijd advies aan een adviseur om daadwerkelijk tot een duurzame oplossing te komen. De medewerkers van team Erfgoed en het Duurzaam Bouwloket denken graag met u mee tijdens de speciale spreekuren.

Stapsgewijs advies
#webinar
U, als eigenaar van een monument of beeldbepalend pand, staat voor de uitdaging deze panden op de langere termijn in stand te houden en toekomstbestendig te maken.  Wij helpen u daar graag mee op weg en organiseren daarom een webinar met algemene informatie. Het webinar staat voor u klaar op de website van het Duurzaam Bouwloket van gemeente Hoorn. U kunt het webinar op een eigen gekozen moment thuis bekijken. U kunt het webinar hier bekijken  www.duurzaambouwloket.nl/monument-hoorn

#persoonlijk spreekpuur
Daarnaast kunt u een afspraak maken voor het persoonlijk spreekuur.  Een onafhankelijk en professioneel adviseur vertelt u in 30 min. de meest belangrijke aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij het verduurzamen van uw monumentale woning of beeldbepalend pand en welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn met gebruik van subsidie.


Aanmelden       
Via www.duurzaambouwloket.nl/monument-hoorn meldt u zich aan voor het spreekuur. Binnen 5 werkdagen neemt het Duurzaam Bouwloket contact met u op om een afspraak te maken. Het adviesgesprek duurt 30 minuten.

Tien Hoornse basisscholen op ‘Expeditie Duurzaam’

In de gemeente Hoorn gaan dit schooljaar 33 groepen van 10 scholen op Expeditie Duurzaam! Op 18 maart was de voorjaarsaftrap van dit programma met de 4e Hoornse Schooldag van de duurzaamheid. Wat weten kinderen al over duurzaamheid? Hoe isoleer je bijvoorbeeld een huis? Hoe belastend is de productie van voedsel of kleding voor de…

In de gemeente Hoorn gaan dit schooljaar 33 groepen van 10 scholen op Expeditie Duurzaam! Op 18 maart was de voorjaarsaftrap van dit programma met de 4e Hoornse Schooldag van de duurzaamheid. Wat weten kinderen al over duurzaamheid? Hoe isoleer je bijvoorbeeld een huis? Hoe belastend is de productie van voedsel of kleding voor de aarde en waarom is schone natuur belangrijk?

Tijdens Expeditie Duurzaam ontdekken leerlingen de antwoorden op deze vragen. Op basisschool IKC de Klimop deed wethouder Samir Bashara mee. Daar ging hij in gesprek met de leerlingen en deed mee bij de activiteiten ’Mijn Wereldwens’ en ‘Zeker Weten, Lekker Eten’.

Spelenderwijs leren over duurzaamheid
De kern van het programma is dat kinderen spelenderwijs leren wat duurzaamheid betekent en hoe zij zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld.

Kick-off
De leerlingen starten met het kijken naar de film ‘De 7 Wereldwensen van Sem&Saar’. In die film kijken de kinderen mee om vanuit de ruimte naar de aarde te kijken. Met mooie beelden en muziek zien en horen zij wat duurzaamheid betekent voor de aarde, voor hun buurt en natuurlijk voor henzelf. Ook leren de kinderen over gezonde voeding en gezondheid met het ‘Zeker Weten Lekker Eten spel’ en gaan ze aan de slag met hun eigen wereldwensen.

Expeditie Duurzaam
Na de kick-off volgt er op elke deelnemende basisschool een op maat gemaakt weekprogramma, Expeditie Duurzaam. De thema’s voeding, afval en energie staan hier centraal. Voordat de scholen starten met de expeditie hebben de leerlingen een nulmeting gedaan. Wat weten kinderen al over duurzaamheid?

Bij basisschool CBS de Rank hebben de leerlingen al goed door wat duurzaamheid betekent. De leerlingen in de bovenbouwgroepen doen al voor het vierde jaar mee aan de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid. Leerlingen benoemen enthousiast welke doe-activiteiten ze in de voorgaande schooljaren deden, zoals water zuiveren, een kijkje nemen via de put in het riool of onderzoeken wat er gebeurt met ons afval en bij een echte vuilniswagen bekijken hoe deze werkt. Of juist dieren blij maken met een maaltijd voor vogels, vogels spotten of een insectenhotel bouwen. Ze raken hierover niet uitgepraat met elkaar. Maar ze zijn zich ook bewust van hun eigen rol als je bijvoorbeeld afval op de juiste wijze scheidt, dan kun je het recyclen tot een nieuw product. Als je korter gaat douchen gebruik je minder water en zwerfafval, dat hoort gewoon in de prullenbak! Dit zijn dan ook een aantal “Wereldwensen” die de leerlingen tijdens de kick-off hebben genoteerd. Wensen om de wereld met elkaar duurzamer te krijgen.

Junior Global Goals
Het gehele programma staat in het teken van 7 Junior Global Goals, die zijn afgeleid van de door de Verenigde Naties opgestelde 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). De Junior Global Goals zijn geformuleerd op initiatief van stichting Schooldag van de duurzaamheid, zodat ook kinderen kunnen begrijpen waar de SDG’s over gaan. Meer informatie Wilt u meer weten over de deelnemende scholen en de Junior Global Goals? Zie www.hoorn.schooldagvandeduurzaamheid.nl of www.mak-blokweer.nl.

Expeditie Duurzaam met de Hoornse Schooldag van de Duurzaamheid is een samenwerking van Stichting Schooldag van de duurzaamheid en Stichting MAK Blokweer, in opdracht van gemeente Hoorn. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Blauwe Schuit en
Eneco.

Informatieavonden over verduurzaming VvE’s

U denkt erover uw complex te gaan verduurzamen? U wilt zonnepanelen plaatsen op uw complex? Maar waar te beginnen, welke mogelijkheden zijn er en hoe zit het met wet- en regelgeving? Hoe krijgt u de leden mee en wat zijn de kosten en financieringsmogelijkheden? Tijdens twee informatieavonden, speciaal voor de 200 Verenigingen van Eigenaren(VvE’s) in…

U denkt erover uw complex te gaan verduurzamen? U wilt zonnepanelen plaatsen op uw complex? Maar waar te beginnen, welke mogelijkheden zijn er en hoe zit het met wet- en regelgeving? Hoe krijgt u de leden mee en wat zijn de kosten en financieringsmogelijkheden? Tijdens twee informatieavonden, speciaal voor de 200 Verenigingen van Eigenaren(VvE’s) in onze gemeente, krijgt u antwoord op deze vragen. De avonden worden georganiseerd door VvE Belang en de gemeente Hoorn.
Maandagavond 4 april gaat over ‘verduurzamen, tips en valkuilen’
Woensdagavond 13 april gaat over zonnepanelen op VvE daken en wat u nog kunt doen als uw pand al wat duurzamer is.

De informatieavonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de bibliotheek aan de Wisselstraat 8. Wilt u zich vooraf aanmelden? Dat kan via www.vvebelang.nl/events/hoorn.

Trailer vol duurzame energietechnologie komt naar u toe!

Maak kennis met de mobiele showroom van Duurzaam Bouwloket. Met de Hoornse Energietour zoeken we inwoners op met een trailer vol met duurzame energietechnologie. Hier ontdekt u hoe klein een warmtepomp is en welke isolatie voor uw woning het beste is. U ontvangt gratis duurzaam advies bij uw in de buurt.   Persoonlijk advies in…

Maak kennis met de mobiele showroom van Duurzaam Bouwloket. Met de Hoornse Energietour zoeken we inwoners op met een trailer vol met duurzame energietechnologie. Hier ontdekt u hoe klein een warmtepomp is en welke isolatie voor uw woning het beste is. U ontvangt gratis duurzaam advies bij uw in de buurt.

 

Persoonlijk advies in uw buurt
Is uw cv aan vervanging toe? Of ben u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen om comfortabel en duurzaam te wonen? Van kleine maatregelen zoals radiatorfolie en ledlampen tot warmtepompen en zonnepanelen. In de mobiele showroom ziet u wat de mogelijkheden zijn. U kunt hier terecht met al uw vragen. De adviseurs van Duurzaam Bouwloket geven u persoonlijk advies over uw woonsituatie.

 

De Hoornse Energietour
De mobiele showroom toert van woensdag 9 maart t/m zaterdag 9 april door verschillende wijken in Hoorn. U vindt de showroom op:

Woensdag 9 maart van 13.00 – 17.00 uur         : Winkelcentrum De Huesmolen

Vrijdag 18 maart van 13.00 – 17.00 uur             : Winkelcentrum Hollandse Cirkel, Bangert Oosterpolder

Vrijdag 25 maart van 13.00 – 17.00 uur             : Winkelcentrum Grote Beer, Grote Waal

Vrijdag 1 april van 13.00 – 17.00 uur                 : Winkelcentrum Kersenboogerd, Aagje Dekenplein

Zaterdag 9 april van 13.00 – 17.00 uur              : Binnenstad, het Dal

 

Meer informatie
Het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Hoorn. Inwoners kunnen hier terecht voor gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van hun woning. Blijf op de hoogte van inkoopacties, webinars en meer duurzaam nieuws uit Hoorn via Duurzaam Bouwloket | Hoorn. U kunt ook altijd telefonisch contact opnemen met de adviseurs via 072 – 743 39 56.

 

Bekijk hier het promofilmpje

F
F