De weg vrijmaken voor waterstof in vrachtvervoer

Op dinsdag 7 maart ondertekenden de zeven Westfriese gemeenten en gemeente Hollands Kroon, de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en enkele grote (transport)bedrijven het convenant waterstof in zware mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Daarmee beloven deze partijen in de regio de mogelijkheden te onderzoeken van waterstof in het vrachtverkeer. Met een waterstoftankstation langs de A7 als springplank…

Op dinsdag 7 maart ondertekenden de zeven Westfriese gemeenten en gemeente Hollands Kroon, de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en enkele grote (transport)bedrijven het convenant waterstof in zware mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Daarmee beloven deze partijen in de regio de mogelijkheden te onderzoeken van waterstof in het vrachtverkeer. Met een waterstoftankstation langs de A7 als springplank naar de toekomst.

 

Waterstof is voor de transportsector een interessant duurzaam alternatief voor aardgas en diesel. Het zorgt voor minder uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof en draagt dus bij aan een gezondere leefomgeving. Maar voordat transporteurs gaan investeren in waterstofvoertuigen, willen ze natuurlijk wel zeker weten dat er waterstof getankt kan worden. En voor een waterstoftankstation geopend wordt, moet er wel vraag zijn. Het convenant moet die kip-ei discussie doorbreken.

 

“Westfriesland kent een lange geschiedenis van samenwerking met ondernemers, inwoners en andere overheden. Het convenant sluit hier mooi op aan. Het past in het streven van Westfriesland om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat in 2040 al het energiegebruik afkomstig is van een duurzame bron”, aldus Harry Nederpelt, wethouder duurzaamheid van Gemeente Medemblik.

 

Acht waterstoftankstations
Nederpelt is de eerste spreker tijdens de officiële ondertekening van het convenant bij tulpenkwekerij Horizon Flowers Family in Zwaagdijk. Feitelijk zetten de betrokken gemeenten en bedrijven hun handtekening onder een afspraak die eerder al in provinciaal verband is gemaakt.

Op 27 oktober vorig jaar verbonden zestig partijen in Noord-Holland zich al aan het convenant waterstof in zware mobiliteit. Het uiteindelijke doel: de aanleg van een dekkend netwerk van acht waterstoftankstations in Noord-Holland voor zware voertuigen zoals vrachtwagens en landbouwvoertuigen.

 

Een positieve basishouding
De Westfriese regio heeft er geen gras over laten groeien. Achter de schermen hebben de gemeenten al een ‘waterstofaanjager’ benoemd. En er zijn gesprekken gestart met transportbedrijven. “Ik ben zelf bij een aantal van die gesprekken geweest. Wat mij opviel is dat de meesten een positieve basishouding hebben ten opzichte van waterstof. Dat maakt mij optimistisch. Tegelijk zijn er nog vragen en onduidelijkheden. Waar komt de waterstof vandaan en hoe groen is die? Wat gaat het kosten? En met wie moet ik welke afspraken maken? Zulke vragen zijn terecht en horen bij deze fase”, aldus Hans-Peter Baars, voorzitter van de WBG.

 

Vooruitkijken
Aanwezig is ook Jeroen Olthof, gedeputeerde bereikbaarheid en milieu van de provincie. Hij prijst de brede samenwerking binnen Westfriesland en Hollands Kroon en de vooruitgang die is geboekt. “Jullie lopen voorop met jullie aanpak. Dat is iets om trots op te zijn.”

Het laatste woord is aan Harry Nederpelt. Hij kijkt vooruit naar de volgende stappen. “We gaan de groep bedrijven verder uitbreiden en met elkaar verkennen hoe we een goede businesscase kunnen bouwen. Daarmee krijgen we inzicht in mogelijke kosten, prijzen, subsidies, belangen en voorwaarden van partijen. Dat moet leiden tot een concrete set van afspraken waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. Daar zullen we dit jaar nog wel mee bezig zijn.”

 


Het convenant is ondertekend door bestuurders en ondernemers.

Houvast voor zon- en windenergieprojecten in Westfriesland

De Westfriese gemeenten hebben samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen een concept Westfries beleidskader opgesteld voor het duurzaam opwekken van zon- en windenergie. Dit beleidskader biedt houvast voor zowel de gemeenten als voor initiatiefnemers voor zon- en windenergieprojecten in zogeheten zoekgebieden van Westfriesland. Het geeft aan hoe zorgvuldig ruimte kan worden gegeven aan duurzame energieopwekking….

De Westfriese gemeenten hebben samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen een concept Westfries beleidskader opgesteld voor het duurzaam opwekken van zon- en windenergie. Dit beleidskader biedt houvast voor zowel de gemeenten als voor initiatiefnemers voor zon- en windenergieprojecten in zogeheten zoekgebieden van Westfriesland. Het geeft aan hoe zorgvuldig ruimte kan worden gegeven aan duurzame energieopwekking. Het inpassen van zon- en windenergie verandert het Westfriese landschap en daarom betrekken we u hierbij. U kunt inspraak doen op het concept Westfries Beleidskader Zon- en Windenergie.    

 

Regionale Energietransitie
De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is door de Westfriese gemeenten inmiddels vastgesteld. Hiermee zet Westfriesland een stap naar een energieneutrale regio in 2040.
Deze ambitie wil zeggen dat de totale energie- en warmtebehoefte afkomstig is van duurzame energiebronnen.

Heel Nederland is verdeeld in ‘energieregio’s’ waarin grootschalig duurzame energieopwekking op land wordt opgepakt als alternatief voor fossiele brandstoffen. Dat vloeit voort uit de afspraken van het nationale Klimaatakkoord. In de RES 1.0 is bepaald waar welke duurzame energieoplossing (zon en wind) haalbaar is. Dit noemen we zogenaamde ‘zoekgebieden’. Naarmate de zoekgebieden concreter worden, roept het ook vragen op zoals: hoe passen we windmolens en zonneweides goed in de omgeving in, zodat het typische Westfriese open landschap gespaard blijft? Hoe zorgen we ervoor dat inwoners kunnen meepraten over en (financieel) profiteren van deze initiatieven? Het concept Regionale Beleidskaders Zon- en Windenergie helpt daarbij.


Helpt u mee om het beleid aan te scherpen?
Inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op het concept Regionale Beleidskader Zon- en Windenergie. Met de input wordt het beleidskader aangescherpt. Het stuk ligt van vrijdag 3 februari tot en met donderdag 16 maart voor iedereen ter inzage in het stadhuis (de balie van de gemeente is tijdelijk gehuisvest in de voormalige Rabobank, Nieuwe Steen 29). Het stuk kunt u ook vinden op de website www.hoorn.nl/zon-en-windenergie.
U kunt uw reactie als volgt kenbaar maken:

  1. schriftelijk: u kunt uw reactie sturen naar Gemeente Hoorn, t.a.v. M. van der Laan, Postbus 603, 1620 AR Hoorn of;
  2. digitaal: u kunt uw reactie geven via het digitale reactieformulier
  3. mondeling: maakt u hiervoor een afspraak met de betreffende ambtenaar van het team – Charlotte Bakker van de gemeente Hoorn, telefoon 0229 25 22 00.


Verdere procedure
De ingekomen reacties worden verzameld en gebruikt ter aanscherping van het beleid. U ontvangt geen aparte reactie. Het college zal op 16 mei 2023 een besluit nemen over vaststelling van het Regionale Beleidskader Zon- en Windenergie.


Meer informatie
Meer informatie over de RES vindt u op Energieregio Noord-Holland Noord

Hoornse energiesubsidie voor woningeigenaren en huurders

Woningeigenaren en huurders die hun huis willen verduurzamen kunnen met ingang van 15 januari 2023 een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Hoorn. Hiervoor is een geldige offerte nodig. In totaal stelt de gemeente 100.000 euro beschikbaar. Hiermee wil de gemeente het inwoners makkelijker maken om te investeren in een duurzame woning die minder energie verbruikt…

Woningeigenaren en huurders die hun huis willen verduurzamen kunnen met ingang van 15 januari 2023 een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Hoorn. Hiervoor is een geldige offerte nodig. In totaal stelt de gemeente 100.000 euro beschikbaar. Hiermee wil de gemeente het inwoners makkelijker maken om te investeren in een duurzame woning die minder energie verbruikt en comfortabeler is.

Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld dak- of vloerisolatie, HR++ glas, koken op inductie, zonnepanelen en groene daken. De subsidie bedraagt 10 procent van de gemaakte kosten met een maximum van 500 euro per huishouden. Aanvragers die twee maatregelen tegelijk nemen ontvangen 15 procent van de gemaakte kosten met een maximum subsidiebedrag van 750 euro. De subsidie voor zonnepanelen bedraagt maximaal 250 euro.

Aanvraag indienen
De energiesubsidie moet aangevraagd worden vóórdat het werk is uitgevoerd. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 januari 2023 en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt op=op. Meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag staat op www.hoorn.nl/energiesubsidie.


Subsidies Rijksoverheid
Naast de lokale subsidie van de gemeente Hoorn biedt ook de Rijksoverheid subsidie voor verduurzaming aan. Meer informatie hierover staat op www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren.

Een topavond voor het milieu

Je hoeft jezelf niet met lijm vast te plakken aan kunst om je punt op klimaatgebied te maken. De zeven Westfriese gemeenten organiseerden de Jongerenklimaattop Westfriesland zodat jongeren zich konden uitspreken over hun ideeën voor een duurzamere regio. Windmolens? Die dingen kunnen best in Westfriesland. Maar laten we ze dan een beetje kunstzinnig aankleden. Nu…

Je hoeft jezelf niet met lijm vast te plakken aan kunst om je punt op klimaatgebied te maken. De zeven Westfriese gemeenten organiseerden de Jongerenklimaattop Westfriesland zodat jongeren zich konden uitspreken over hun ideeën voor een duurzamere regio.

Windmolens? Die dingen kunnen best in Westfriesland. Maar laten we ze dan een beetje kunstzinnig aankleden. Nu zijn het van die saaie objecten! Laat jongeren aan het woord en opeens ziet de wereld er heel anders uit. Het was een van de interessante uitkomsten van de jongerenklimaattop, die op3 november werd gehouden in Het Postkantoor van Bovenkarspel.

 

Pijn lijden
Aan de hand van stellingen en groene en rode kaartjes gaven jongeren hun mening over duurzame kwesties. Ben je bereid om minder online te bestellen? Meer de trein te pakken? En wat vinden we van een autoloze zondag? Jongeren blijken best pijn te willen lijden voor minder CO2-uitstoot en een schoner leefmilieu, maar alles met mate. Je wilt ook een toekomst opbouwen. Zo gingen de discussies heen en weer, luisterden de aanwezige wethouders duurzaamheid – Harry Nederpelt van gemeente Medemblik en Fione de Vos – Janssen van gemeente Drechterland – aandachtig toe en deden zij zelf ook actief mee aan de gesprekken.

 

En hoe nu verder?
De bestuurders beloofden de inhoud van de avond op zich in te laten werken en te komen met een concreet gebaar in de geest van deze top. Daarnaast buigen zij zich over de jurering van ‘het beste duurzame idee voor de regio’ (hou op Instagram ‘Westfriesjongerenklimaattop’ in de gaten!).

Kortom, de impact gaat verder dan alleen deze bijeenkomst. Dat moet ook. De wereld verander je niet op één dag of avond. Daar moet iedereen zijn schouders onder zetten, oud en jong. Of zoals stadsdichter van Hoorn, Levi Noë, het in zijn afsluitende gedicht verwoordde: ‘minder ikke, ikke, ikke en meer wij moeten samen dingen gaan beslissen’.

Nagluren bij duurzame buren in Westfriesland 

De derde editie van Gluren bij Duurzame Buren heeft plaatsgevonden. De groene reporter ging op pad door Westfriesland en neemt je mee in een serie online inkijkjes in Westfriese duurzame woningen. De woningen stonden volledig in het teken van energie besparen, energie opwekken en duurzaam verwarmen. Bewoners en experts deelden al hun tips en tricks….

De derde editie van Gluren bij Duurzame Buren heeft plaatsgevonden. De groene reporter ging op pad door Westfriesland en neemt je mee in een serie online inkijkjes in Westfriese duurzame woningen. De woningen stonden volledig in het teken van energie besparen, energie opwekken en duurzaam verwarmen. Bewoners en experts deelden al hun tips en tricks. Heb je het gemist en vind je dat eigenlijk wel jammer? Desessies zijn nu terug te zien!

Duurzame sessies
In drie themasessies ontdekte de groene reporter hoe duurzaam de Westfriese inwoner is. Hij kreeg uitleg van een onafhankelijk energieadviseur van het Duurzaam Bouwloket en bezocht iedere sessie drie duurzame inwoners uit de regio. Tijdens de livesessie ging de groene reporter in gesprek met vier experts over duurzame woningbouw. Actualiteiten, slimme tips, subsidies en ervaringen; het kwam allemaal voorbij. En kijkersvragen werden direct beantwoord. Inspirerende sessies vol informatie, tips en motivaties zijn het resultaat.

Terugkijken
Veel inwoners uit de regio gluurden mee bij dit initiatief van de zeven Westfriese gemeenten. Heb je de sessies gemist? En wil je alsnog ideeën opdoen voor het energiezuinig en comfortabel maken van je eigen woning? Dan kun je ‘nagluren’ via  www.duurzaambouwloket.nl/gluren-wf.

Zelf aan de slag
Ben je geïnspireerd geraakt? En wil je weten hoe jij jouw woning kunt verduurzamen? Dan ben je bij het Duurzaam Bouwloket aan het goede adres. Zij zijn hét energieloket van de gemeente en je kan terecht met al jouw vragen over de juiste stappen, duurzame maatregelen en subsidies. Stel jouw vragen telefonisch (072 – 743 39 56) of per mail (info@duurzaambouwloket.nl). 

Groen doen op de Jongerenklimaattop Westfriesland tijdens Nationale Klimaatweek

Tijdens de Nationale Klimaatweek organiseren de Westfriese gemeenten samen met jongeren de Jongerenklimaattop Westfriesland. Wel of geen windmolens in de regio? Wel of niet een auto delen of biologischer eten? De sleutel tot een duurzame en schone toekomst ligt bij jongeren en de keuzes die zij maken. Maar waarom doen jongeren dan bijna niet mee…

Tijdens de Nationale Klimaatweek organiseren de Westfriese gemeenten samen met jongeren de Jongerenklimaattop Westfriesland. Wel of geen windmolens in de regio? Wel of niet een auto delen of biologischer eten? De sleutel tot een duurzame en schone toekomst ligt bij jongeren en de keuzes die zij maken. Maar waarom doen jongeren dan bijna niet mee in de discussies over duurzaamheid? Dat pakken we in Westfriesland anders aan.

Jongerenklimaattop Westfriesland
Jongeren van 15 tot en met 25 jaar kunnen donderdag in gesprek gaan met bestuurders over wat zij van hun gemeenten verwachten aan duurzame acties. Er is een actief programma met stellingen, debat, presentaties en live entertainment zoals een optreden van de
Hoornse stadsdichter Levi Noë en live muziek. We hebben een prijsvraag en delen goody-bags uit. De avond wordt gratis aan jongeren aangeboden.

Fione de Vos-Janssen, wethouder duurzaamheid in Drechterland, kijkt uit naar de klimaattop: “Samen praten over duurzaamheid is ontzettend belangrijk en jongeren spelen daar een grote rol in: zij zijn dé generatie met wie we samen moeten optrekken om er voor te zorgen dat iedereen na ons net zo kan genieten van al het moois om ons heen als wij nu doen.” Ben je tussen de 15 en 25 jaar en heb je zin in een zinvol én gratis avondje uit? Meld je dan aan via https://bit.ly/3VnonIT.

Over de Nationale Klimaatweek
Een week lang komt heel Nederland in actie. De actie loopt van 31 oktober t/m 6 november. Van de thermostaat lager zetten tot vaker de fiets pakken, dit is hét moment om energie te besparen. Doe ook mee! Kijk wat jij kan doen op www.nkw2022.nl. Deze campagne is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

Expeditie Duurzaam gaat weer van start!

Dit schooljaar (’22/’23) gaan weer 10 scholen op Expeditie Duurzaam. Op 28 oktober is de kick-off van de najaarseditie en starten de eerste 5 basisscholen met dit programma. De kick-off is de 5e Hoornse Schooldag van de duurzaamheid. Ook wethouder Arthur Helling helpt in november mee om aan te geven hoe belangrijk hij dit thema…

Dit schooljaar (’22/’23) gaan weer 10 scholen op Expeditie Duurzaam. Op 28 oktober is de kick-off van de najaarseditie en starten de eerste 5 basisscholen met dit programma. De kick-off is de 5e Hoornse Schooldag van de duurzaamheid. Ook wethouder Arthur Helling helpt in november mee om aan te geven hoe belangrijk hij dit thema voor de leerlingen vindt.

Wat weten leerlingen al over duurzaamheid? Hoe duurzaam zijn zij zelf en kunnen de leerlingen besparen in water en energie? Hoe belastend is de productie van voedsel voor de aarde en waarom is schone natuur belangrijk? Tijdens Expeditie Duurzaam ontdekken leerlingen de antwoorden op deze vragen.


Kick-off
De leerlingen starten met het kijken naar de film ‘De 7 Wereldwensen van Sem&Saar’. In deze film neemt weerman Reinier van den Berg de kinderen mee om vanuit de ruimte naar de aarde te kijken. Met mooie beelden en muziek zien en horen zij wat duurzaamheid betekent voor de aarde, voor hun buurt en natuurlijk voor henzelf. Tijdens een nulmeting ontdekken de kinderen hoe duurzaam zij zelf zijn en krijgen ze inzicht in water- en energiebesparing.

Expeditie  Duurzaam
Na de kick-off volgt er op elke deelnemende basisschool het weekprogramma, Expeditie Duurzaam. De thema’s voeding, afval en energie staan hier centraal. Zo ervaren de leerlingen wat duurzame energie is, voeren met kleine windmolens energie-experimenten uit of onderzoeken warmte- en energie besparing door isolatiemogelijkheden voor miniatuurhuisjes. Zij leren over afbraaktijden van zwerfafval en gaan zwerfafval opruimen.

 

Prijsvraag
Het programma sluit af met een les Culturele Kunstzinnige Vorming, waarbij de leerlingen hun eigen beste besparingstip in een creatieve poster verwerken. Deze posters worden door een jury beoordeeld en de beste en mooiste besparingstip poster ontvangt een leuke prijs. Aan het einde van Expeditie Duurzaam krijgen deze posters bij MAK Blokweer een mooie plek in de tentoonstelling om ze te bewonderen.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de deelnemende scholen en de Junior Global Goals, waar het programma vanuit is afgeleid? Ga dan naar www.hoorn.schooldagvandeduurzaamheid.nl of www.mak-bokweer.nl.

Expeditie Duurzaam met de Hoornse Schooldag van de Duurzaamheid is een samenwerking van Stichting Schooldag van de duurzaamheid en Stichting MAK Blokweer, in opdracht van gemeente Hoorn. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Blauwe Schuit en Eneco.

 

Al meer dan 100.000 zonnepanelen in Hoorn

Het aantal zonnepanelen op Hoornse daken is tussen 2018 en 2022 meer dan verdubbeld. Zo liggen er nu al meer dan 100.000 zonnepanelen op. Naar schatting is nu 10% van het totale dakoppervlak in Hoorn bedekt met zonnepanelen. Er is dus nog ruimte voor groei. Zonnepanelen op een monument Woont u in een monument of in…

Het aantal zonnepanelen op Hoornse daken is tussen 2018 en 2022 meer dan verdubbeld. Zo liggen er nu al meer dan 100.000 zonnepanelen op. Naar schatting is nu 10% van het totale dakoppervlak in Hoorn bedekt met zonnepanelen. Er is dus nog ruimte voor groei.

Zonnepanelen op een monument
Woont u in een monument of in het beschermde stadsgezicht? Dan heeft u bijna altijd een vergunning nodig. Op www.erfgoedhoorn.nl/zonnepanelen staan de criteria die gelden voor panden. Vragen over zonnepanelen kunt u stellen via het contactformulier op www.hoorn.nl/omgevingsvergunning.

Gemeente verduurzaamt gebouwen
De gemeente is in 2008 al begonnen met het leggen van de eerste 243 zonnepanelen op het gemeentehuis. Sinds die tijd zijn er nog ruim 2.000 panelen op panden van de gemeente gelegd. De gemeente heeft ook het dak van de brandweerkazerne ter beschikking gesteld aan de zonnecoöperatie West-Friesland. Hierdoor kunnen bewoners zonder geschikt dak profiteren van de energie van 200 zonnepanelen.  

Laatste project: 400 zonnepanelen op ijsbaan de Westfries 
Het laatste project van de gemeente zijn de 400 zonnepanelen op het dak van ijsbaan de Westfries. Sinds twee maanden voorzien deze panelen de ijsbaan van groene stroom. Momenteel onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op parkeerplaatsen.

Win bespaartips in en een energiebespaarbox!

Maak kennis met de energiebus van Duurzaam Bouwloket. Dinsdag 18 oktober zoeken we inwoners op met een trailer vol met duurzame energietechnologie. Kan ik mijn huis op een duurzame manier verwarmen? Is een warmtepomp een goede keus voor mijn portemonnee? Bespaar honderden euro’s met snelle tot meer ingrijpende bespaartips. Kom langs en krijg tips en…

Maak kennis met de energiebus van Duurzaam Bouwloket. Dinsdag 18 oktober zoeken we inwoners op met een trailer vol met duurzame energietechnologie. Kan ik mijn huis op een duurzame manier verwarmen? Is een warmtepomp een goede keus voor mijn portemonnee? Bespaar honderden euro’s met snelle tot meer ingrijpende bespaartips. Kom langs en krijg tips en antwoorden op al uw vragen.  Ook maakt u kans op een gratis energiebespaarbox.  

Slimme duurzame keuzes
Op dinsdag 18 oktober van 14.00  tot 17.00 uur staat de energiebus in de binnenstad van Hoorn, op de hoek van de Gedempte Turfhaven en de Ramen. De adviseurs van Duurzaam Bouwloket geven u persoonlijk advies over uw woonsituatie en hoe u uw huis kan verbeteren.

Win een gratis energiebespaarbox
Meer dan ooit proberen we zuinig om te gaan met energie in huis. Daar helpen we u graag een handje bij. We verloten maar liefst tien energiebespaarboxen onder de bezoekers.

Meer informatie
Het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Hoorn. Inwoners kunnen hier terecht voor gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van hun woning. Blijf op de hoogte van inkoopacties, webinars en meer duurzaam nieuws uit Hoorn via Duurzaam Bouwloket | Hoorn. U kunt ook altijd telefonisch contact opnemen met de adviseurs via 072 – 743 39 56.

Bekijk hier het promofilmpje

 

 

Gluren bij Duurzame Buren energieker dan ooit

Thuis energie besparen en gasloos verwarmen zijn in deze tijd belangrijker dan ooit. Maar het is nog best lastig om dat voor elkaar te krijgen. Hoe fijn zou het zijn om stiekem even te kijken hoe anderen dat aanpakken?! Dat kan nu met Gluren bij Duurzame Buren. Binnengluren bij Westfriezen die al duurzame maatregelen hebben…

Thuis energie besparen en gasloos verwarmen zijn in deze tijd belangrijker dan ooit. Maar het is nog best lastig om dat voor elkaar te krijgen. Hoe fijn zou het zijn om stiekem even te kijken hoe anderen dat aanpakken?! Dat kan nu met Gluren bij Duurzame Buren.

Binnengluren bij Westfriezen die al duurzame maatregelen hebben doorgevoerd in hun woning; het mag ongestraft en je kunt het gewoon aan je eigen keukentafel doen. De derde editie van Gluren bij Duurzame Buren, de serie online inkijkjes in duurzame Westfriese woningen, start op 10 oktober t/m 18 oktober.


Online binnengluren in Westfriese woningen
Hoe kun je energie besparen, duurzame energie opwekken en duurzaam verwarmen? Ook deze keer leiden inwoners kijkers rond in hun woning en vertellen zij over de duurzame ingrepen die zij gedaan hebben. Maar meer dan de vorige twee edities zijn de uitzendingen toegespitst op de thema’s die nu actueel zijn.


Duurzame tips en livesessie
Bij elk thema gaat onze groene reporter Chris Wobben op pad om te onderzoeken hoe duurzaam onze inwoners zijn. Een adviseur van Duurzaam Bouwloket geeft tips waarmee je morgen aan de slag kunt. In een online livesessie kun je zelf vragen stellen aan duurzame experts over kosten, subsidies, levertijden en nog veel meer. En tot slot staat ergens in deze week bij jou in de buurt een mobiele showroom tjokvol duurzame technologieën die je kunt bekijken, aanraken en waarover je advies kunt vragen.

Kortom, wil je praktisch aan de slag met verduurzaming van je huis? Je bent welkom bij je duurzame buren. Kijk rond en laat je inspireren.


Programma Gluren bij Duurzame Buren
De themasessies energie besparen, duurzame energie opwekken en duurzaam verwarmen komen online op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 oktober om 20.00 uur. Je kunt ze bekijken via www.duurzaambouwloket.nl/gluren-wf. Via deze website kun je je ook opgeven voor het bijwonen van de livesessie van donderdag 13 oktober (start: 20.00 uur) en vind je de standplaatsen van de mobiele showroom voor persoonlijk advies in jouw buurt.

Gluren bij Duurzame Buren is een initiatief van de zeven Westfriese gemeenten.

F
F