De weg vrijmaken voor waterstof in vrachtvervoer

Op dinsdag 7 maart ondertekenden de zeven Westfriese gemeenten en gemeente Hollands Kroon, de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en enkele grote (transport)bedrijven het convenant waterstof in zware mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Daarmee beloven deze partijen in de regio de mogelijkheden te onderzoeken van waterstof in het vrachtverkeer. Met een waterstoftankstation langs de A7 als springplank…

Op dinsdag 7 maart ondertekenden de zeven Westfriese gemeenten en gemeente Hollands Kroon, de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en enkele grote (transport)bedrijven het convenant waterstof in zware mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Daarmee beloven deze partijen in de regio de mogelijkheden te onderzoeken van waterstof in het vrachtverkeer. Met een waterstoftankstation langs de A7 als springplank naar de toekomst.

 

Waterstof is voor de transportsector een interessant duurzaam alternatief voor aardgas en diesel. Het zorgt voor minder uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof en draagt dus bij aan een gezondere leefomgeving. Maar voordat transporteurs gaan investeren in waterstofvoertuigen, willen ze natuurlijk wel zeker weten dat er waterstof getankt kan worden. En voor een waterstoftankstation geopend wordt, moet er wel vraag zijn. Het convenant moet die kip-ei discussie doorbreken.

 

“Westfriesland kent een lange geschiedenis van samenwerking met ondernemers, inwoners en andere overheden. Het convenant sluit hier mooi op aan. Het past in het streven van Westfriesland om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat in 2040 al het energiegebruik afkomstig is van een duurzame bron”, aldus Harry Nederpelt, wethouder duurzaamheid van Gemeente Medemblik.

 

Acht waterstoftankstations
Nederpelt is de eerste spreker tijdens de officiële ondertekening van het convenant bij tulpenkwekerij Horizon Flowers Family in Zwaagdijk. Feitelijk zetten de betrokken gemeenten en bedrijven hun handtekening onder een afspraak die eerder al in provinciaal verband is gemaakt.

Op 27 oktober vorig jaar verbonden zestig partijen in Noord-Holland zich al aan het convenant waterstof in zware mobiliteit. Het uiteindelijke doel: de aanleg van een dekkend netwerk van acht waterstoftankstations in Noord-Holland voor zware voertuigen zoals vrachtwagens en landbouwvoertuigen.

 

Een positieve basishouding
De Westfriese regio heeft er geen gras over laten groeien. Achter de schermen hebben de gemeenten al een ‘waterstofaanjager’ benoemd. En er zijn gesprekken gestart met transportbedrijven. “Ik ben zelf bij een aantal van die gesprekken geweest. Wat mij opviel is dat de meesten een positieve basishouding hebben ten opzichte van waterstof. Dat maakt mij optimistisch. Tegelijk zijn er nog vragen en onduidelijkheden. Waar komt de waterstof vandaan en hoe groen is die? Wat gaat het kosten? En met wie moet ik welke afspraken maken? Zulke vragen zijn terecht en horen bij deze fase”, aldus Hans-Peter Baars, voorzitter van de WBG.

 

Vooruitkijken
Aanwezig is ook Jeroen Olthof, gedeputeerde bereikbaarheid en milieu van de provincie. Hij prijst de brede samenwerking binnen Westfriesland en Hollands Kroon en de vooruitgang die is geboekt. “Jullie lopen voorop met jullie aanpak. Dat is iets om trots op te zijn.”

Het laatste woord is aan Harry Nederpelt. Hij kijkt vooruit naar de volgende stappen. “We gaan de groep bedrijven verder uitbreiden en met elkaar verkennen hoe we een goede businesscase kunnen bouwen. Daarmee krijgen we inzicht in mogelijke kosten, prijzen, subsidies, belangen en voorwaarden van partijen. Dat moet leiden tot een concrete set van afspraken waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. Daar zullen we dit jaar nog wel mee bezig zijn.”

 


Het convenant is ondertekend door bestuurders en ondernemers.

Eerste publieke rit voor historische stoomtram op biokool

Lokale biomassa als duurzame brandstof voor de historische stoomtram Onder toeziend oog van de pers, geïnteresseerden en kinderen uit groep 7 van de Hieronymusschool uit Wognum, heeft een historische stoomtram van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik zijn eerste tramreis gemaakt op een alternatieve brandstof. Niet alleen reisden de passagiers door het West-Friese land in een stoomtram, deze tram…

Lokale biomassa als duurzame brandstof voor de historische stoomtram

Onder toeziend oog van de pers, geïnteresseerden en kinderen uit groep 7 van de Hieronymusschool uit Wognum, heeft een historische stoomtram van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik zijn eerste tramreis gemaakt op een alternatieve brandstof. Niet alleen reisden de passagiers door het West-Friese land in een stoomtram, deze tram werd ook nog eens gestookt op biokool in plaats van steenkool. Wethouders Harry Nederpelt (Medemblik) en Samir Bashara (Hoorn), beiden verantwoordelijk voor de portefeuille duurzaamheid, waren aanwezig bij deze Europese primeur.
In Nederland rijden meerdere stoomlocomotieven die met kolen worden gestookt. In West Europa hebben deze veelal een cultuurtoeristische functie. Het museum ‘Museumstoomtram Hoorn-Medemblik’ heeft de grootste collectie dienstvaardig gerestaureerde stoomlocomotieven die in het verleden in ons land gereden hebben. Het gebruik van steenkool als brandstof voor stoomtrams is eindig. In het kader van het project ‘Groene Stoomtram’ is een duurzaam alternatief ontwikkeld voor de steenkool dat wordt gebruikt voor de stoomlocomotieven.

Heden, verleden en de toekomst
Hoe stuur je de stoomtram het duurzame tijdperk in en behoud je tegelijkertijd het ouderwetse, museale karakter van de stoomenergietechnologie? Die vraag werd steeds relevanter voor Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Immers, het gebruik van steenkool – de traditionele brandstof van de stoomlocomotief – staat vanuit milieuoverwegingen onder steeds grotere druk. Vorig jaar sloegen Stoomtrammuseum, ECN, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition de handen ineen om op zoek te gaan naar een verantwoord alternatief. Dit grensverleggende project werd betaald door de gemeenten Hoorn en Medemblik. “Stoomlocomotieven gebruiken maar een fractie van de kolen van een kolencentrale. Maar wij zijn een blikvanger. In 2019 vervoerden we 166.000 reizigers. We voelen een verantwoordelijkheid om het groeiende milieubewustzijn op onszelf te betrekken en dat ook naar buiten toe verder uit te dragen”, vertelt museumdirecteur René van den Broeke”.

Verder onderzoek
Het gezamenlijke onderzoek leidde naar biokool, samengeperst (getorreficeerd) hout of biomassa. Middels torrefactie wordt hout of natte biomassa omgezet in een product dat sterke gelijkenis vertoont met steenkool, maar wel met veel betere eigenschappen. Bij de verbranding van biokool komen geen schadelijke stoffen vrij zoals stikstof en zwavelverbindingen. De uitstoot van schadelijke stoffen wordt vrijwel tot nul gereduceerd en de brandstof is CO2- neutraal omdat het vanuit biomassa is gemaakt. Daarnaast kan de biokool regionaal gemaakt worden uit beschikbare biomassastromen.
Anders dan bij andere alternatieven, kan biokool d.m.v. kleine aanpassingen in de stoomtram gebruikt worden.
De DTC (Dutch Thermochemical Cluster) en InVesta (het expertisecentrum voor biomassavergassing en groen gas), faciliteren samen met de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik deze toepassing van biokool in stoomlocomotieven.

Uitstoot vergelijkingen
De conclusie van diverse testritten voorafgaand aan de rit van 14 februari is dat biokool een duurzaam alternatief is voor steenkool in stoomlocomotieven. De uitstoot van stikstof- en zwavelverbindingen is met het gebruik van de nieuwe brandstof aanzienlijk teruggebracht. Zo is het productieproces zeer energie-efficiënt, komen er bij verbranding minder schadelijke stoffen vrij, laat het minder as achter en is er minder slakvorming. De kosten van biokool t.o.v. steenkool zijn vergelijkbaar. Van den Broeke is erg blij met het resultaat: “De beleving blijft in tact. De stoker gooit kolen op het vuur en de dampen komen uit de schoorsteen. Verder testen en onderzoek zal onder meer moeten uitwijzen of biokool toepasbaar is voor alle stoomlocomotieven in Nederland.”

 

Leerling Mariaschool wint ‘Mijn Wereldwens’ van Schooldag van de duurzaamheid

Gemeente voert wens uit: plastic opruimen uit Hoornse sloten Uit alle 940 Wereldwensen heeft Kate, uit groep 7 van De Mariaschool in Hoorn, de 1e prijs gewonnen met haar duurzame wereldwens. Zij wil graag het plastic uit de sloten rondom haar school vissen en daar een kunstwerk van maken. Op donderdag 28 november heeft wethouder…

Gemeente voert wens uit: plastic opruimen uit Hoornse sloten
Uit alle 940 Wereldwensen heeft Kate, uit groep 7 van De Mariaschool in Hoorn, de 1e prijs gewonnen met haar duurzame wereldwens. Zij wil graag het plastic uit de sloten rondom haar school vissen en daar een kunstwerk van maken. Op donderdag 28 november heeft wethouder Samir Bashara de prijzen uitgereikt. Kate kreeg een cadeaubon en voor haar hele klas een interactieve workshop over het milieu en schone energie. ‘Mijn Wereldwens’ is onderdeel van de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid, die op 1 november plaatsvond.

Ruim 900 Wereldwensen
De jury bestond uit: de winnares van vorig jaar; Raphaëlla van basisschool De Rank, wethouder Samir Bashara, MAK Blokweer en Gemeente Hoorn. De jury heeft drie duurzame wereldwensen geselecteerd op basis van haalbaarheid, originaliteit en de bijdrage aan een duurzame stad. Raphaëlla: ‘Het was een hele klus om uit zoveel wensen drie winnaars te kiezen. Ik vond het superleuk om naast mijn uitgekomen wens vorig jaar, nu ook nog mee te mogen jureren’. 

2e en 3e prijswinnaars
De tweede plaats is voor 19 leerlingen van basisschool Het Kompas, met hun Wereldwens voor een moestuin voor school. De derde plaats is voor een leerling uit groep 8 van basisschool De Wingerd. Haar Wereldwens is het bouwen van een groot insectenhotel. Ook zij vielen in de prijzen. Het Kompas mag één dag technische proefjes doen in een speciale vrachtwagen. Groep 8 van De Wingerd krijgt in het Zuiderzeemuseum een workshop over evacuatie bij een overstroming.

Plastic soep
Wethouder Samir Bashara was enthousiast over de tweede editie van de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid en alle kinderwensen die bedacht zijn. ‘De kinderen hebben weer veel uiteenlopende wensen voor een duurzame stad. Je merkt dat de bewustwording bij jongeren groter wordt en dat is mooi. Ook met kleine initiatieven draag je bij aan een betere en gezonde leefwereld. Met de gewonnen kinderwens brengen we een groot milieuprobleem onder de aandacht en maken we onze stad weer een stukje schoner’, aldus Samir Bashara. 

De Hoornse Schooldag van de duurzaamheid is een initiatief van stichting Schooldag van de duurzaamheid, MAK Blokweer en de gemeente Hoorn. De prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door: Milieubende, OTIB en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor meer informatie, kijk op www.schooldagvandeduurzaamheid.nl.


Puur Hoorn zet stappen voor een groot duurzaam samenwerkplatform

Het huidige Puur Hoorn is bekend als het duurzaamheidslogo van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hoorn. We ontwikkelen ons meer naar een duurzaam platform, samen met partners die zich ook inzetten voor een duurzame en groene toekomst van Hoorn. Vanwege deze doorontwikkeling van Puur Hoorn zijn we met de samenwerkpartners op maandag 28 oktober bij…

Het huidige Puur Hoorn is bekend als het duurzaamheidslogo van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hoorn. We ontwikkelen ons meer naar een duurzaam platform, samen met partners die zich ook inzetten voor een duurzame en groene toekomst van Hoorn. Vanwege deze doorontwikkeling van Puur Hoorn zijn we met de samenwerkpartners op maandag 28 oktober bij elkaar gekomen om na te denken over hoe we samen, actief, zichtbaar en effectief kunnen werken aan de verduurzaming van onze stad.

Verbindingen leggen
De partners van Puur Hoorn zijn Stichting Netwerk, Hoorn City Tours, Cinema Oostereiland, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Energie Coöperatie West-Friesland, Hoorn80 Energiepositief, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn. Allemaal zijn ze op hun eigen manier bezig met het thema duurzaamheid. Door de interactieve opzet tijdens de partnerborrel werd al snel duidelijk dat er veel verbindingen zijn te leggen tussen de partners. Wij kijken terug naar een gezellige middag waarbij waardevolle informatie is opgehaald.

Vervolgstappen
Alle input maken we concreet en presenteren we aan onze partners. Ook maken we afspraken over de invulling van het partnerschap. We trappen officieel af in het nieuwe jaar met een kick-off voor al onze partners van Puur Hoorn, het duurzame samenwerkplatform van Hoorn, onze duurzame stad.
Puur Hoorn 2020
Alleen door samen te werken bereiken we de stevige doelstelling om in 2040 een energieneutrale stad te zijn. Met de inzet van bedrijven en inwoners verduurzamen we de stad en behouden we het authentieke karakter. Samen met de partners in de stad werken we onder het beeldmerk Puur Hoorn en  zorgen we voor een comfortabele en duurzame leef- en werkomgeving, ook voor de volgende generatie.
Meedoen?
Zet jij je actief in voor de verduurzaming van onze stad? Ben je benieuwd wat het partnerschap van Puur Hoorn jou te bieden heeft en kijk je uit naar mooie duurzame samenwerkingen? Meld je dan aan via puurhoorn@hoorn.nl

Feestelijke start Schooldag van de duurzaamheid

Op 18 oktober was bij Cinema Oostereiland de kick-off van de Schooldag van de duurzaamheid. Voor 168 basisschoolkinderen was er een ochtend vol met duurzame workshops georganiseerd. Het doel van de schooldag is om kinderen te enthousiasmeren en bewuster te maken van een leukere, eerlijkere en schonere wereld. Geslaagde dag De dag startte met de…

Op 18 oktober was bij Cinema Oostereiland de kick-off van de Schooldag van de duurzaamheid. Voor 168 basisschoolkinderen was er een ochtend vol met duurzame workshops georganiseerd. Het doel van de schooldag is om kinderen te enthousiasmeren en bewuster te maken van een leukere, eerlijkere en schonere wereld.

Geslaagde dag
De dag startte met de film De Wilde Stad, waarin vanuit de ogen van de kat Abatutu het leven in de stad verteld. Na de film gingen de kinderen in groepjes allerlei workshops doen. Er werd afval geruimd langs het water, de kinderen vonden dat erg leuk en gingen enthousiast aan de slag. Ook deden ze een voedselketenspel én gingen de kinderen aan de slag met een watertafel om te ontdekken wat de invloed is van regen op de stad. Daarnaast ontdekten zij de biodiversiteit rondom Cinema Oostereiland door te kijken naar pissebedden, duizendpoten in het gras en de planten die in de berm groeien. ‘’Ik vind dit een hele leuke bijzondere dag, ’s ochtends gingen we nog rekenen en nu zijn we hier en straks hebben we herfstvakantie’’, aldus een enthousiast kind.

Spelend leren over duurzaamheid
Kinderen zijn de toekomst en tijdens de Schooldag van de duurzaamheid maken 8 basisscholen met bijna 1000 deelnemende kinderen, spelenderwijs kennis met de 7 Kinder Global Goals, hoe zijzelf hiermee aan de slag kunnen gaan, op school maar ook thuis. Zij zijn onze volgende generatie die het uiteindelijk gaan bepalen. ‘’Ga kijken wat je allemaal voor leven tegen komt buiten, ook in de stad. En hoe belangrijk het leven in de stad is, en wat dat voor elkaar betekent. Zo leren jullie waarom onze planeet zo bijzonder is maar ook hoe belangrijk het is om dat in stand te houden’’, aldus Samir Bashara, wethouder duurzaamheid tijdens de kick-off.

Schooldag van de duurzaamheid
Op vrijdag 1 november gaat de 2e editie van de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid officieel van start. Leerlingen van de acht deelnemende basisscholen gaan dan de hele schooldag aan de slag met leerzame workshops, leuke excursies en activiteiten over het thema duurzaamheid. Ben je benieuwd welke basisscholen mee doen, wat het programma is of wil je meer weten over de 7 Kinder Global Goals. Alle informatie lees je op www.schooldagvandeduurzaamheid.nl.

F
F