Duurzame nestkasten voor meer vogels in de wijk

In Hoorn worden meerdere acties gevoerd om de biodiversiteit, zeg maar de verscheidenheid aan planten en dieren, te vergroten. Zo ook, de buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen’. Om de vogels een goede rust- en nestplaats te bieden heeft de groep al de nodige nestkasten opgehangen.

Deze nestkasten blijken echter niet duurzaam genoeg. Ted van der Bruggen, voorzitter van ‘Risdam-Noord Groen’, licht dit toe: “Spechten, waar we op zich blij mee zijn, maken met hun gehak de opening groter waardoor andere kleinere vogels er niet meer in durven. Dat is jammer want het eerste jaar werden alle nestkasten bewoond door kool- of pimpelmezen. Gelukkig bestaan er nestkasten waarbij dit gehak niet mogelijk is terwijl deze kasten ook nog veel en veel langer meegaan. Die kasten wilden wij aanschaffen. Het geld daarvoor ontbrak echter.

Gelukkig heeft Albert Heijn aan de van Dedemstraat met een statiegeldactie ervoor gezorgd dat er voor dit doel € 252,35 is binnengekomen. Dankzij heel veel sympathieke klanten uit heel West-Friesland die hun statiegeldbon in een bus deden zullen nog deze maand mezen, merels en andere vogels nestelen in kasten die jarenlang meegaan! Echt geweldig om zo samen voor meer vogels te zorgen.”


v.l.n.r.: Dirk Koomen en Ted van der Bruggen van Risdam-Noord Groen zijn blij  met de nestkasten die werden aan geboden door Roos Vriend, manager service bij AH

Over de auteur

Risdam-Noord Groen

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ heeft als doel om de woonwijk leefbaar te houden door te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in tuinen van bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’). Er wordt aan de bewustwording van de wijkbewoners op diverse manieren gewerkt. Dit proces is er op gericht dat de wijkbewoners weten dat (meer) groen in de wijk bijdraagt aan • betere gezondheid/minder stress; • meer biodiversiteit; • minder criminaliteit; • betere klimaatadaptatie. Activiteiten zijn onder andere: organisatie wijkbijeenkomsten, plantjesmarkten, plantpakketten voor wijkbewoners verzorgen, groenstroken creëren, aanplant ‘Leekerbos’, workshops i.s.m. Clusius College, inzaaien bijenlint, vergroenen drie basisscholen, bijdrage aan Groenvisie van de gemeente. Kortom: Vitamine G(roen) voor Risdam-Noord.

Lees meer artikelen van Risdam-Noord Groen
F
F