Een groenere wijk, samen aan de slag met 1,5 meter afstand

Buurtgroep Risdam-Noord Groen! werkt samen actief met de gemeente aan een groene wijk. Hun doel is om de wijk Risdam-Noord leefbaar te houden voor alle bewoners door er voor te zorgen dat er meer groen komt in de wijk. Dit zowel in de tuinen van de bewoners als in het openbaar groen. Hiermee dragen zij bij aan biodiversiteit en een schone en duurzame stad.
Buurtactiviteiten
De buurtgroep organiseert regelmatig themabijeenkomsten en plantjesmarkten. Samen je buurt mooier maken én je houden aan de richtlijnen van het RIVM is in deze periode een hele uitdaging. De buurtbewoners van Risdam-Noord is het gelukt. Onder het motto “Meer fleur in de wijk” heeft een groepje bewoners het initiatief genomen om openbaar groen in de Weegbree te adopteren. Na een oproep in de buurtapp en goedkeuring van de gemeente zijn er perkjes gevuld met planten. Samen aan de slag met 1,5 meter afstand, en dat is goed gelukt. Alle activiteiten van de laatste tijd lees je uitgebreid in hun nieuwsbrief https://bit.ly/3fIWhTA

Samen je buurt mooier maken
Wil je ook samen met je buurt aan de slag en kan je daarvoor wel wat inspiratie gebruiken? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van buurtgroep Risdam-Noord Groen! en blijf op de hoogte hoe zij hun wijk samen vergroenen. Schrijf je in via  https://bit.ly/3dI3fX5

Over de auteur

Risdam-Noord Groen

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ heeft als doel om de woonwijk leefbaar te houden door te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in tuinen van bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’). Er wordt aan de bewustwording van de wijkbewoners op diverse manieren gewerkt. Dit proces is er op gericht dat de wijkbewoners weten dat (meer) groen in de wijk bijdraagt aan • betere gezondheid/minder stress; • meer biodiversiteit; • minder criminaliteit; • betere klimaatadaptatie. Activiteiten zijn onder andere: organisatie wijkbijeenkomsten, plantjesmarkten, plantpakketten voor wijkbewoners verzorgen, groenstroken creëren, aanplant ‘Leekerbos’, workshops i.s.m. Clusius College, inzaaien bijenlint, vergroenen drie basisscholen, bijdrage aan Groenvisie van de gemeente. Kortom: Vitamine G(roen) voor Risdam-Noord.

Lees meer artikelen van Risdam-Noord Groen
F
F