Gemeentelijke panden besparen tot wel 65% op elektra

Gemeente Hoorn heeft afgelopen jaren geïnvesteerd in energiebesparing en verduurzamen van haar gebouwen. We nemen als gemeente daarin ook een voorbeeld en leggen ons zelf minimaal het duurzaamheidsniveau op dat we van anderen vragen. Het is onze ambitie en die van de gemeenteraad om in 2040 een energieneutrale stad te zijn. Ook wil de overheid dat ieder kantoor van de gemeente minimaal energielabel C  heeft voor 1 januari 2023. Zelfs de Europese unie heeft extra regels opgeven voor het besparen van energie.

“Toch is het niet verstandig om direct alle mogelijke veranderingen te doen. De kosten moeten in balans zijn met wat het ons oplevert. Monumenten vragen bijvoorbeeld maatwerk: de balans tussen onderhoud en duurzaamheid. We vertellen graag welke stappen we al gezet hebben”, aldus John Wokke van Gebouwenbeheer.

Energiebesparing tot wel 65%
Met een online dashboard houden we bij hoeveel we besparen door de verduurzaming van onze gebouwen. Al met al leidt dit tot een gemiddelde besparing van 15% op gas en tussen 25 en 65% op elektriciteit. De besparingen worden door ons op ieder moment van de dag gemonitord via het dashboard.

Duurzame maatregelen van de afgelopen jaren
De afgelopen jaren hebben wij als gebouwenbeheer van de gemeente Hoorn al vele besparingsmaatregelen gedaan. Het volgende kwam aan bod:
– We hebben al onze wijkcentrums voorzien isolatieglas, ledverlichting en zonnepanelen. Ook is op wijkcentrum de Huesmolen een klein stukje groen(sedum) dak geplaatst.

– Parkeergarages ‘t Jeudje en Westerdijk zijn voorzien van ‘follow-me’ en dimbare ledverlichting. Zo kunnen de auto’s ook snel een parkeerplek vinden en minder CO2 uitstoten.
– Sporthallen de Kers, Julianalaan, Gerritsland en sporthal Munnikkenwoud zijn volledig aangepakt met nieuwe duurzame installatie, zonnepanelen en dimbare ledverlichtingen.
– Kinderboerderij de Kapberg is voorzien van 6 zonnepanelen en ledverlichting. De Kapberg is hiermee energieneutraal!
Dit jaar is er veel onderhoud gedaan aan ons monument Achterom 19. Hier is speciaal isolatieglas voor monumenten geplaatst om het oude karakter te behouden. Hiermee verwachten we dat stookkosten gaan zakken.

Zonnepanelen
Inmiddels liggen er op het gemeentelijke vastgoed 1725 zonnepanelen en gaan we door met plaatsen!

Wat gaan we doen in 2021?
Voor het jaar 2021 staat er naast het geplande onderhoud een aantal interessante ontwikkelingen op het programma:

  • Zo is de bedoeling om Sporthal Akkerwinde te voorzien van zonnepanelen op de buitengevels. Het West-Fries archief aan de Blauwe Berg 5C wordt compleet voorzien van duurzame speciale verlichtingen en zonnepanelen.
  • Onze ‘’Brede’’ scholen in beheer willen wij voorzien van gestuurde Ledverlichting, waardoor er geen licht brand als dat niet nodig is. Dit brengt een enorme besparing voor elektriciteit met zich mee.
  • We starten met een pilot voor een Waterstofketel in ons pand aan Nieuwe Wal 1. Hier werkt de Veiligheidsregio. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart en we zoeken ook subsidies voor dit mooie project.

Een waterstofketel is te vergelijken met een CV ketel zoals in huis. Alleen gebruikt een Waterstofketel waterstof voor het verwarmen van het gebouw. Waterstof kan opgewekt worden uit elektriciteit en water en stoot geen CO2  uit. Daarom is dit een duurzame oplossing, die de gemeente wil uittesten. Toch is het nog lastig om genoeg waterstof te maken om het gebouw te verwarmen. Daarom word er nu nog 30 tot 40% aardgas bij gedaan. Maar al met al hebben we dus voor 60% geen aardgas meer nodig.

 

 

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F