Energiesubsidie 2022 voor woningeigenaren en huurders

Woningeigenaren en huurders die hun huis willen verduurzamen kunnen met ingang van 15 januari 2022 een subsidieaanvraag indienen. Met de energiesubsidie van de gemeente Hoorn krijg je voor bijvoorbeeld dak- of vloerisolatie, HR++ glas, koken op inductie, zonnepanelen en groene daken maximaal 500 euro subsidie. In totaal stelt de gemeente 100.000 euro beschikbaar voor de energiesubsidie. 

Met de energiesubsidie wil de gemeente het makkelijker maken voor inwoners om te investeren in een duurzame woning. Met een woning die minder energie verbruikt en comfortabeler is bespaar je ook flink in je maandelijkse energielasten.

Energiesubsidie
Naast woningeigenaren is de energiesubsidie nu ook voor huurders toegankelijk. De regels zijn hetzelfde: je kunt subsidie krijgen over 10 procent van de gemaakte kosten. Hierbij geldt een maximum subsidiebedrag van 500 euro per huishouden. Aanvragers die twee maatregelen tegelijk nemen ontvangen 15 procent van de gemaakte kosten met een maximum subsidiebedrag van 750 euro.

 

Aanvraag indienen
De energiesubsidie moet je aanvragen voordat het werk is uitgevoerd. Inwoners van de gemeente Hoorn kunnen vanaf 15 januari 2022 een aanvraag doen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor de energiesubsidie geldt: op = op. Ga voor alle informatie en het indienen van je  aanvraag naar www.hoorn.nl/energiesubsidie.

 

Subsidies Rijkshoverheid
Goed om te weten is dat per 1 januari 2022 de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen van Rijksoverheid zijn verhoogd. En naast de lokale subsidie van de gemeente Hoorn mag je voor dezelfde maatregelen ISDE-subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie over deze en andere subsidies op de website van de Rijksoverheid ISDE: Wijzigingen 2022 | RVO.nl | Rijksdienst

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F