Energiezuinig en duurzaam bouwen

Om inwoners die een huis gaan bouwen inspiratie te bieden, is er een praktische brochure ‘Duurzaam bouwen en wonen in Noord-Holland Noord’.

Wie tegenwoordig een nieuwbouwwoning bouwt, doet dit al bijna energieneutraal (EPC 0,4) en bij voorkeur met duurzame materialen. De regels hierover zijn de afgelopen jaren aangescherpt en vragen nu om nieuwe bouwconcepten. Over vier jaar, in 2020, mogen alleen nog energie neutrale of energieopwekkende woningen worden gebouwd. Opdrachtgevers, architecten en aannemers bereiden zich daar nu op voor. Kijk voor meer informatie in de brochure die je kunt vinden op onze website bij ‘Subsidie en Ondersteuning’ ‘Particuliere woningeigenaren’.

Financieringsregelingen Rijksoverheid

Wie energiezuinig of energieneutraal bouwt, kan gebruik maken van een aantal stimuleringsregelingen vanuit het Rijk. Aanvragen direct digitaal bij RVO. Voor het aanvragen van subsidie heeft u een DigiD nodig. In de bijgevoegde links vindt u alle informatie over de voorwaarden, het aanvragen en de afronding van de subsidieregelingen.

  1. Investeringssubsidie duurzame energie voor particulieren 2016 (ISDE). Deze regeling geeft een bijdrage op aanschaf van duurzame verwarming via warmtepompen, zonneboilers, biomassa ketels en palletkachels. www.rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde-particulieren-2016
  2. Regeling groenprojecten. Particulieren die een nieuwe woning laten bouwen kunnen met de groenverklaring voor de woning een bedrag van € 100.000 (grondgebonden woningen) of € 65.000 euro (niet-grondgebonden woningen) groen financieren. Wie een groenverklaring heeft, kan korting krijgen op de rente van de hypotheek. Informeer daarnaar bij uw bank of financiële instelling. www.rvo.nl/subsidies-regelingen/duurzame nieuwbouwwoningen-categorie-h1
  3. BTW terugvragen eigenaren zonnepanelen (regeling geldt ook voor particulieren die ondernemer zijn op het moment dat zelf opgewekte zonne-energie wordt terug geleverd aan de energieleverancier. Voor de aanschaf van de zonnepanelen kan 21% BTW worden teruggevorderd. www.belastingdienst.nl/zakelijk/btw/hoewerktdebtw/voorwiegeldtdebtw/eigenarenzonnepanelen

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F