Futuristische vulkaankrater ETNA voor de kust van Hoorn80?

Gaat deze natuurlijke batterij in de vorm van de futuristische vulkaankrater ETNA voor de kust van Hoorn 80 stroom leveren aan het bedrijfsleven en de stad? Toekomstmuziek of realiteit? Die vraag wordt op 18 september beantwoord tijdens een openbare workshop in de raadszaal van Hoorn.

Hoorn80 Energiepositief
Op Hoorn 80 zijn al grote stappen gezet om te verduurzamen. In april 2019 hebben multidisciplinaire ontwerpteams, tijdens een intensieve workshopweek,  hun tanden gezet in die opgave. In het rapport ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit’  zijn vier ambitieuze ideeën uitgewerkt voor het verder verduurzamen van Hoorn 80.
Welke haalbare plannen aan dit doel kunnen bijdragen, wordt op 18 september gepresenteerd. Aansluitend vindt daarover een discussie plaats. Het zou best kunnen dat de futuristische energieopslag voor de kust van Hoorn 80 echt tot de mogelijkheden behoort en er gewerkt gaat worden aan dit energie-eiland in het Markermeer. Het idee bestaat al veertig jaar. Destijds bedacht ing. L.W. Lievense al een energie-eiland op het Markermeer waarin windenergie opgeslagen kan worden tot de stroom weer nodig zou zijn. Het kwam er destijds niet van, maar nu de urgentie hoger is dan ooit, wordt het idee opnieuw geïntroduceerd in een moderne variant. Het levert een markant eiland op voor de kust van Hoorn80, dat naast een duurzame energiehub ook een publiekstrekker zal zijn: een gebalanceerde mix van hightech innovatie en recreatie.

Workshop
Wij nodigen u van harte uit voor de presentatie van kansrijke ideeën tijdens een inspirerende workshop op 18 september.
Op de eerste plaats zijn de ondernemers van Hoorn 80 daartoe uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!
U bent vanaf 14.00  uur welkom in de raadszaal van het stadhuis Hoorn, Nieuwe Steen 1 – ingang achterzijde. U dient zich vooraf aan te melden via info@ecwf.nl.

Mogelijk gemaakt door: Parkmanagement Hoorn, ECWF, Hoorn80 Energiepositief en gemeente Hoorn.
Meer informatie over de workshop en andere acties om het bedrijfsleven in West-Friesland te verduurzaam leest u op http://ecwf.nl/nieuws/
en https://hn80epositief.nl/

Over de auteur

Energie Cooperatie West-friesland

De Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF) is opgericht door de bedrijvenverenigingen HOC en WBG, ondersteund door de gemeente Hoorn en de provincie. ECWF werkt namens het georganiseerde West-Friese bedrijfsleven aan het verduurzamen van het bedrijfsleven. Als intermediairorganisatie is het de centrale spil in het web en voor de ondernemers het eerste aanspreekpunt en partner voor alles wat te maken heeft met energie-en CO2-besparing. ECWF werkt aan deze doelen met tal van projecten, waaronder Hoorn80 Energiepositief, het verzorgen van energiescans in bedrijven en collectieve inkoop van zonnepanelen voor de ondernemers op alle bedrijventerreinen in Hoorn.

Lees meer artikelen van Energie Cooperatie West-friesland
F
F