Gemeente Hoorn over circulaire economie in Binnenlands Bestuur

Gemeente Hoorn is in 2019 begonnen met het werken naar een circulaire economie. In samenwerking met Over Morgen maakt de gemeente een uitvoeringsprogramma. Projectmanager Circulaire Economie van de gemeente Hoorn, Bob van Lanen en Over Morgen- adviseur Thijs Aarden delen hun geleerde lessen.

Sinds 2012 is de circulaire economie bekend in Nederland. Het wordt gezien als een oplossing voor het uitputten van grondstoffen, door ze steeds opnieuw te gebruiken. Acht jaar later zien we dat al veel gemeenten zich bewust zijn van wat een circulaire economie is en wat de voordelen hiervan zijn. Maar ermee starten om deze transitie te versnellen, is nog niet van vandaag op morgen gedaan. Daarom delen we lessen uit de praktijk, om je voordeel mee te doen.

 

  1. Waarom is een circulaire economie belangrijk voor de gemeente Hoorn?
    Bob: “De gemeente Hoorn wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn, oftewel een stad die geen negatieve invloed uitoefent op het milieu en het klimaat. Het ontwikkelen van een circulaire economie is een speerpunt om deze ambitie te bereiken.
    Naast de energie- en warmtetransitie en de inzet op klimaatadaptatie en biodiversiteit zorgt het toewerken naar een economie met gesloten grondstof- en materiaalkringlopen tot een sterke reductie van CO2-uitstoot en voorkomt het de uitputting van grondstoffen.
    Hoorn is een levendige stad met zo’n 75.000 inwoners die met behulp van innovatie en verduurzaming werkt aan een toekomstbestendige en weerbare economie.”Lees hier het hele interview

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F