De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten.

In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Nieuwsberichten van Gemeente Hoorn

Klimaatverandering vraagt om watZrs

Door Gemeente Hoorn | 4 juni 2021

Inwoners in actie tegen wateroverlast en hittestress   Met het verspreiden van duizenden bloemzaadbommetjes in 28 gemeenten in Noord-Holland is vandaag de WatZr-campagne gelanceerd. De campagne zet inwoners aan tot watZrs: kleine, simpele acties in en om het huis die opgeteld het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress verminderen. Met deze campagne worden inwoners zich…

Subsidiepot energiebesparende maatregelen leeg

Door Gemeente Hoorn | 21 mei 2021

Het subsidiebudget voor 2021 om je huis energiezuinig te maken is op. Vanaf 15 januari 2021 konden aanvragen worden ingediend. Na bijna 350 aanvragen is het volledige subsidiebudget van € 100.000,- verbruikt. De meeste aanvragen waren voor zonnepanelen. Met de energiesubsidie van de gemeente Hoorn maak je stappen in energiebesparing. Hiermee stimuleren we inwoners om…

Gezamenlijke inkoopactie woningisolatie

Door Gemeente Hoorn | 20 mei 2021

Tot en met 15 augustus is er voor inwoners uit de gemeente Hoorn een gezamenlijke inkoopactie voor woningisolatie en verduurzaming. Met deze actie worden inwoners op weg geholpen bij het verduurzamen van woningen. Naast de inkoopactie zijn er ook subsidieregelingen die het isoleren van een woning extra interessant maken. De actie is een samenwerking met…

F
F