De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten.

In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Nieuwsberichten van Gemeente Hoorn

Regels plaatsen zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht tijdelijk versoepeld

Door Gemeente Hoorn | 19 mei 2022

De mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in het beschermde stadsgezicht van Hoorn en op monumenten zijn als proef tot 1 januari 2023 versoepeld. Volgens de Welstandsnota kunnen op monumenten en woningen binnen het beschermde stadsgezicht alleen zonnepanelen geplaatst worden als ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Zo behouden we samen het historische aanzicht…

Van het gas: werk in uitvoering

Door Gemeente Hoorn | 1 april 2022

Er wordt hard gewerkt aan een zogenoemde uitvoeringsstrategie voor de warmtetransitie in Hoorn. Al in 2019 stelde de gemeente een transitievisie warmte vast. In dat plan is in grote lijnen vastgelegd hoe Hoorn zonder aardgas kan in 2040. We waren een van de eerste gemeenten met zo’n visie. In de praktijk blijkt het niet altijd…

Stapsgewijs advies voor meer wooncomfort in een monumentale woning

Door Gemeente Hoorn | 31 maart 2022

Meer wooncomfort in een monumentale woning? Gemeente Hoorn helpt stapsgewijs met een webinar en persoonlijk advies op maat. Op donderdag 14 april en dinsdag 19 april  van 13.00 uur tot 17.00 uur kunt u al uw vragen stellen over het energiezuinig maken van uw monumentaal en/of beeldbepalend pand. Tijdens dit spreekuur  krijgt u advies van…

F
F