De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten.

In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Nieuwsberichten van Gemeente Hoorn

Veel belangstelling voor hulp bij verduurzamen van monumenten

Door Gemeente Hoorn | 4 juli 2022

Monumentale woning verduurzamen? Dat is een beste uitdaging! Gemeente Hoorn hielp huiseigenaren stapsgewijs met een webinar en persoonlijk advies op maat. In april konden huiseigenaren vragen stellen over het energiezuinig maken van hun monumentaal en/of beeldbepalend pand. Tijdens dit spreekuur was er een professioneel adviseur van het Duurzaam Bouwloket en een medewerker van de afdeling…

Subsidie energiebesparing beschikbaar voor huurders

Door Gemeente Hoorn | 20 juni 2022

Om huurders op weg te helpen om meer energie in huis te besparen helpt gemeente Hoorn met een speciale subsidie. Als huurder kan je eenmalig een vergoeding tot maximaal € 90,- aan gratis energiebesparende producten kopen. De subsidie stimuleert huurders om energie te besparen door te beginnen met kleine maatregelen.   Vergoeding voor huurders Ruim…

Regels plaatsen zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht tijdelijk versoepeld

Door Gemeente Hoorn | 19 mei 2022

De mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in het beschermde stadsgezicht van Hoorn en op monumenten zijn als proef tot 1 januari 2023 versoepeld. Volgens de Welstandsnota kunnen op monumenten en woningen binnen het beschermde stadsgezicht alleen zonnepanelen geplaatst worden als ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Zo behouden we samen het historische aanzicht…

F
F