Subsidiepot energiebesparende maatregelen in één dag leeg!

Het subsidiebudget van € 70.000 dat beschikbaar was voor energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen, is op. Vanaf 15 januari 2015 konden geïnteresseerden een aanvraag indienen. Aan het einde van die dag stond de teller op 120 binnengekomen aanvragen en was het volledige subsidiebudget verbruikt. Nieuwe aanvragen worden niet meer behandeld.

Voor 2015 had de gemeente Hoorn opnieuw € 70.000 subsidie beschikbaar gesteld voor energiebesparende aanpassingen in en om het huis. Geïnteresseerde woningeigenaren konden een subsidie aanvragen voor 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 1000 per huishouden.

Zonnepanelen populair
Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn onder andere dak-, vloer-, spouwmuur- en paneelisolatie. Ook HR++ glas, warmtepompboilers en zonnepanelen vallen onder de subsidieregeling. Een groot deel van de aanvragen betrof de aanschaf van zonnepanelen. Verder ging het vooral om dak- vloer- en spouwmuurisolatie en HR++ glas.

Duurzaamheidslening
Wilt u in één keer een grotere verbeterstap zetten in het energieverbruik van uw woning? En investeert u daarvoor minstens € 2.500? Overweeg dan een duurzaamheidslening van de gemeente Hoorn. U kunt als woningeigenaar of als Vereniging Van Eigenaren een duurzaamheidslening bij de gemeente aanvragen om energiebesparende maatregelen in uw woning te betalen. De rente van deze lening is altijd 3% lager dan het geldende markttarief. Kijk op www.hoorn.nl/duurzaamheidslening voor meer informatie.

Lage BTW voor isolatiemaatregelen en duurzame energiemaatregelen

Er is nog een manier om relatief gunstig energiezuinige maatregelen te treffen aan uw woning. Tot 1 juli 2015 geldt namelijk voor de arbeidsuren bij renovatie- en herstelwerkzaamheden (o.a. isolatie) van woningen ouder dan twee jaar een BTW-tarief van 6% in plaats van 21%. Ook de arbeidsuren voor duurzame energiemaatregelen zoals zonnepanelen en zonneboilers vallen onder deze verlaagde BTW –regeling. Vraag hierover meer informatie bij uw aannemer/installateur.

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F