Hoorn bij meest inspirerende Global Goals gemeenten

Hoorn heeft de derde plaats behaald in de strijd om de titel voor de Meest Inspirerende Global Goals gemeente campagne prijs 2015. Op vrijdag 22 januari ontving wethouder Samir Bashara de prijs hiervoor uit handen van Marloes Borsboom, wethouder van Rijswijk en lid van de VNG Commissie Europa en Internationaal. Het is de tweede keer dat Hoorn voor deze landelijke titel is genomineerd. In 2012 won Hoorn de eerste prijs.

 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNG International in Den Haag werd de winnaar bekendgemaakt. Van alle 160 Nederlandse Global Goals gemeenten, was Hoorn samen met Langedijk en Utrecht in de race voor deze prijs van VNG International. De jury liet weten dat Hoorn uitblinkt op samenspel tussen gemeente en inwoners, politiek draagvlak en de inzet op duurzaamheid. ‘Deze prijs is een waardering voor alle Hoornse inwoners en ondernemers, die zich hebben ingezet voor een betere en duurzamere wereld. En ook voor degenen die zich al met nieuwe ideeën bij ons hebben gemeld. Met elkaar dragen we aan veel doelen bij. En daar ben ik trots op.’, aldus wethouder Samir Bashara.

 Verenigde Naties

De Global Goals gemeente campagne is het vervolg op de Millenniumgemeentecampagne, die afliep in 2015. Door de Verenigde Naties zijn 17 nieuwe doelen gesteld voor een betere wereld in 2030. Het gezamenlijke doel van de Global Goals is het aanpakken van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Hoorn, Langedijk en Utrecht zijn genomineerd omdat zij de meest inspirerende ideeën hebben om aan de slag te gaan met de Global Goals. Hoorn streeft ernaar daarover bewustwording te creëren in de stad en mensen aan te zetten tot actie én samenwerking op deze gebieden.

 Sparren over de toekomst

Een van de nieuwe ideeen om bij te dragen aan de nieuwe doelen heet ‘Sparren over de toekomst’ en komt van Transition Town Hoorn. Zij willen in De Grote Kerk een zogenaamde ‘hub’ creëren van maatschappelijke initiatieven in Hoorn die bijdragen aan de Global Goals. Bij de foodmarket in De Grote Kerk is Transition Town inmiddels actief met een stand waarin deze maatschappelijke initiatieven een plek kunnen krijgen. Men kan zich daar presenteren en mensen die zich willen inzetten kunnen zich melden bij een initiatief dat bij hen past. Er gebeurt al veel in de stad en er zijn ook veel mensen die graag willen of mooie ideeën hebben. Dat brengt dit initiatief bij elkaar. Meer informatie over ‘Sparren over de toekomst’ vindt u op hun Facebookpagina.

Puur Hoorn

Met het ambitieuze duurzaamheidsprogramma ‘Puur Hoorn 2.0: de kracht van verbinding’ dat als doelstelling heeft om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn, draagt Hoorn ook bij aan het behalen van de Global Goals. Samen met ondernemers, inwoners en instellingen werkt Hoorn eraan om deze ambitie te behalen. Duurzaamheid is een van de speerpunten van het gemeentebestuur en ook een van de zes thema’s van het College Uitvoerings Programma.

 Global Goals

Vanaf 2016 gelden 17 nieuwe doelen, de Global Goals (ook wel Sustainable Development Goals) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. De doelen hebben net als de millenniumdoelen een looptijd van 15 jaar. Ze gaan primair over het uitbannen van wereldwijde armoede, maar ze omvatten ook de strijd tegen ongelijkheid, onrechtvaardigheid en klimaatverandering. Dit zijn de doelen:

 1. Einde aan armoede
 2. Einde aan honger
 3. Gezondheid en welzijn
 4. Goed onderwijs
 5. Vrouwen en mannen gelijk
 6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 7. Duurzame energie
 8. Fatsoenlijke banen en economische groei
 9. Innovatie en duurzame infrastructuur
 10. Minder ongelijkheid
 11. Veilige en duurzame steden
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Klimaatverandering aanpakken
 14. Bescherming van zeeën en oceanen
 15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 17. Partnerschappen voor de doelen

Een toelichting op de doelen is te vinden op www.globalgoalsnl.nl

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F