Hoorn “the place to bee”

Op 19 september ondertekenden de gemeente Hoorn en de stichting Stadslandbouw de Nationale Bijenstrategie met het initiatief “Hoorn the place to bee”.  Hiermee wordt invulling gegeven aan een motie van de gemeenteraad uit 2018. Met de ondertekening van de Nationale Bijenstrategie zetten de gemeente Hoorn en de stichting Stadslandbouw zich nog meer in voor bijen in Hoorn. Op meer plekken in de stad worden bijenlinten aangelegd. Tot nu toe is Hoorn de eerste en enige gemeente in Noord-Holland die de bijenstrategie heeft ondertekend.

Bestuiving
Bijen zijn nodig om het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen. Veel voedselgewassen en planten kunnen zich daarna pas voortplanten of vruchten krijgen. Bestuiving is nodig voor meer dan 75 procent van onze voedselgewassen, vooral groenten en fruit. Insecten zijn daarom van belang voor de land- en tuinbouw. Nationaal en internationaal zijn er zorgen over (wilde) bijen. Nederland kent 360 soorten bijen. Maar meer dan de helft van de wilde bijensoorten dreigt te verdwijnen.

Initiatieven
Hoorn maakt al actief werk van de bijenstand. Zo zijn er op meerdere plekken in de stad bijenlinten- en bermen aangelegd of bijenkasten geplaatst. Ook in de Groenvisie, die onlangs is vastgesteld, spelen biodiversiteit en insecten een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door te kiezen voor planten en begroeiing waar bijen zich in thuis voelen.

Nationale Bijenstrategie
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Nationale Bijenstrategie voor het behouden en groeien van de bijenpopulatie gemaakt. Doelstelling zijn het bevorderen van de biodiversiteit, het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur en het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te bevorderen.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F