Hoornse energiesubsidie voor woningeigenaren en huurders

Woningeigenaren en huurders die hun huis willen verduurzamen kunnen met ingang van 15 januari 2023 een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Hoorn. Hiervoor is een geldige offerte nodig. In totaal stelt de gemeente 100.000 euro beschikbaar. Hiermee wil de gemeente het inwoners makkelijker maken om te investeren in een duurzame woning die minder energie verbruikt en comfortabeler is.

Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld dak- of vloerisolatie, HR++ glas, koken op inductie, zonnepanelen en groene daken. De subsidie bedraagt 10 procent van de gemaakte kosten met een maximum van 500 euro per huishouden. Aanvragers die twee maatregelen tegelijk nemen ontvangen 15 procent van de gemaakte kosten met een maximum subsidiebedrag van 750 euro. De subsidie voor zonnepanelen bedraagt maximaal 250 euro.

Aanvraag indienen
De energiesubsidie moet aangevraagd worden vóórdat het werk is uitgevoerd. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 januari 2023 en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt op=op. Meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag staat op www.hoorn.nl/energiesubsidie.


Subsidies Rijksoverheid
Naast de lokale subsidie van de gemeente Hoorn biedt ook de Rijksoverheid subsidie voor verduurzaming aan. Meer informatie hierover staat op www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F