De Hoornse Ondernemers Compagnie is een ondernemersvereniging met als doelstelling de collectieve (en eventueel individuele) belangen van de leden te behartigen en helpt door te verbinden en te delen. Ondernemen brengt verschillende verantwoordelijkheden, uitdagingen, kansen én problemen met zich mee. Daar kies je als ondernemer voor, maar je hoeft er niet altijd alleen voor te staan! Als we elkaar als ondernemer zien staan, krijgen we meer voor elkaar.

Wij werken aan de veiligheid op Hoornse bedrijventerreinen, organiseren interessante activiteiten, en houden u op de hoogte over belangrijke ontwikkelingen. Met inmiddels rond de 300 leden is de vereniging uitgegroeid tot de belangrijkste belangenbehartiger van het Hoornse bedrijfsleven. De HOC komt ook op voor de belangen van haar ondernemers richting gemeente. Samen dragen we bij aan een beter vestigingsklimaat, een betere lokale en regionale economie en een vitaler bedrijfsleven met als gevolg een toegevoegde waarde voor de leden. Meer informatie lees je op onze website.

Nieuwsberichten van HOC

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

F
F