In 2021 duurzamer alternatief voor kerstboomverbranding

In de eerste week van het nieuwe jaar worden op een aantal plekken in Hoorn kerstbomen verbrand. Het milieu speelt echter een steeds belangrijkere rol bij activiteiten in de openbare ruimte. Vanaf 2021 stopt de gemeente Hoorn daarom met het verbranden van kerstbomen. De gemeente werkt al met een duurzamere mogelijkheid door kerstbomen te versnipperen. Op 4 januari worden voor het laatst kerstbomen verbrand. Dit gebeurt op drie locaties onder begeleiding van de brandweer en is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Stikstof en fijnstof
Bij het verbranden van kerstbomen komt onder meer stikstof en fijnstof in de lucht terecht. Het milieu en duurzame oplossingen spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Daarom kan de gemeente niet achterblijven om de gevolgen voor het milieu mee te laten wegen bij activiteiten in de openbare ruimte. Zo ook bij de kerstboomverbranding.

Duurzaam alternatief?
Inwoners die, naast versnipperen, een goed duurzaam alternatief hebben voor het verbranden van kerstbomen, kunnen dat laten weten.  Zij kunnen hun idee e-mailen naar gemeente@hoorn.nl met als onderwerp: Kerstbomen.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F