In gesprek over grootschalige opwek van zon- en windenergie in Westfriesland

Op woensdag 15 januari kwamen verschillende mensen, jong en oud bij elkaar om na te denken over hoe we in Westfriesland omgaan met zon- en windenergie. Het was een intensieve avond waar veel informatie is gedeeld en waardevolle gesprekken zijn gevoerd. In dit bericht delen wij graag met u een terugblik op de avond, de gegeven presentatie en de vervolgstappen.

 

Wie waren er bij?
Voor deze avond hebben wij via e-mail inwoners uitgenodigd die hebben aangegeven actief mee te willen denken over duurzaamheidsvraagstukken. Daaronder zijn ook partners van Puur Hoorn en geïnteresseerden van andere informatieavonden met het thema duurzaamheid. De bijeenkomst was openbaar, maar niet actief gepromoot richting de hele stad. Met ruim 45 aanwezigen kijken we terug op een goede opkomst.

3 energiescenario’s
Tijdens de carrousel zijn er 3 energiescenario’s besproken: E-infrastructuur, Productielandschappen en Lokale Kracht. Deze scenario’s zijn uitgangspunten voor hoe om te gaan met de inpassing van grootschalige opwek van zonne- en windenergie in Westfriesland. Voor elk scenario waren er positieve en negatieve punten. De scenario’s zijn bedoeld om het gesprek aan te gaan over welke bouwstenen het beste passen bij Westfriesland.

Veelvoorkomende vragen en opmerkingen
Het is wat onwennig dat er momenteel alleen input wordt opgehaald over de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. Dat terwijl in de toekomst rekening gehouden moet worden met warmtebronnen, energieopslag en mobiliteit. Hier zal in de toekomst ook naar gekeken worden. Maar voor nu hebben we dit nog buiten beeld gelaten. Voor meer feiten en cijfers verwijzen wij u graag door naar deze factsheets.

Belangrijkste uitkomsten is dat de deelnemers het belangrijk vinden dat er gebruik gemaakt wordt van bestaande fysieke structuren. Denk daarbij aan de snelweg, waterwegen en het spoor. Het landschap en de natuur moet hierbij zoveel mogelijk worden ontzien.

 

Wat doen we met uw inbreng?
In Westfriesland zijn er 16 momenten georganiseerd om met inwoners, ondernemers en agrariërs in gesprek te gaan over een energieneutrale regio. Een overzicht van alle bijeenkomsten is hier te vinden. Aan de hand van de gegeven input tijdens al deze bijeenkomsten wordt er gekeken naar welke locaties geschikt zijn om grootschalig zonne- of windenergie op te wekken. Over deze zoeklocaties willen wij weer in september het gesprek met u voeren. Wilt u in de toekomst ook  meedenken over duurzaamheidsvraagstukken en actief benaderd worden door de gemeente? Laat het weten via duurzamestad@hoorn.nl.Uitkomsten van alle Westfriese

Bijeenkomsten
Begin maart delen we graag met u een totaaloverzicht van alle bijeenkomsten.Download hier de presentatie

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F