Informatieavond Risdam-Noord

Op woensdagavond 4 november 2015 organiseert de gemeente Hoorn samen met het Duurzaam Bouwloket een informatieavond over energiebesparing en lekker blijven wonen voor de bewoners van Risdam-Noord. Deze bijeenkomst is in basisschool De Rank, Opgang 3 in Zwaag. U bent van harte uitgenodigd.

Waarom is de informatieavond voor u interessant?
Wij hebben voor zes verschillende woningtypen uit de wijk een maatwerkadvies gemaakt, gericht op energiereductie en het besparen op energiekosten. Daarnaast hebben we voor een aantal voorbeeldwoningen in beeld gebracht wat huiseigenaren kunnen doen om ook op latere leeftijd prettig en comfortabel in de eigen woning te kunnen blijven wonen. De adviezen geven in stappen aan hoe het comfort, de kwaliteit en de energieprestatie van uw woning kunnen worden verbeterd. Tijdens de bijeenkomst willen we de resultaten met u delen en tips meegeven die u ook in uw woning kunt toepassen. Alle aanwezigen ontvangen de gratis (maatwerk)adviezen na afloop van de bijeenkomst.

Het programma:
20.15 uur       Opening door de wethouders Samir Bashara en Michiel Pijl
20.30 uur       Algemene presentatie over maatwerkadviezen door een adviseur van het Duurzaam Bouwloket;
21.00 uur       Workshops over het verduurzamen van een woning:
– Workshop 1: Isoleren van de woning, terugdringen vocht, verbeteren gezondheid
– Workshop 2: Mogelijkheden zonne-energie
– Workshop 3: Lekker blijven wonen
22.15 uur       Afsluiting.

Groepsaankoop met scherpe prijs
De zaal is open vanaf 19:45 uur en om 20.15 uur begint het programma. Direct na de bijeenkomst kunt u laten weten of u belangstelling heeft voor één of enkele van de besproken maatregelen. Als er tien of meer bewoners belangstelling hebben voor een maatregel gericht op energiereductie bieden we hulp aan bij het organiseren van een collectieve inkoop. Hoe meer mensen meedoen met een groepsaankoop, des te scherper wordt de prijs! Voor het onderwerp lekker blijven wonen organiseren wij later dit jaar nog een vervolgbijeenkomst waarin we uitvoeriger ingaan op de mogelijkheden en u ook in samenwerking met bedrijven voorbeelden laten zien. Ook daar zou een ondersteuning bij de collectieve inkoop uit voort kunnen komen.

Waarom organiseert de gemeente Hoorn deze avond?
De gemeente Hoorn gaat voor een Puur Hoorn! Onder dit motto neemt de gemeente extra maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en naar meer klimaatvriendelijke vormen van energie en producten over te gaan. Binnen het programma Puur Hoorn zet de gemeente zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij bewoners te stimuleren. Ook is het een prioriteit voor ons om ouderen te helpen bij het prettig wonen en leven in eigen huis en omgeving. We worden in Nederland met elkaar steeds ouder en we blijven langer thuis wonen. We moeten daarom op zoek naar oplossingen om ouderen comfortabel en veilig thuis te kunnen laten wonen. Binnen het domotica-project ‘Op afstand dichtbij’ zet de gemeente zich hiervoor actief in samen met vele partners.

Wilt u aanwezig zijn bij de informatieavond?
Meldt u aan via onderstaande link:

http://duurzaambouwloket.nl/nieuws-informatieavond-energiebesparing-en-lekker-blijven-639.html

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F