Initiatievenpot

Inwoners, stichtingen, verenigingen en ondernemers met duurzame ideeën of plannen konden aanspraak maken op een financiële bijdrage uit de Puur Hoorn Initiatievenpot. De Initiatievenpot is nu leeg. In 2019 komt de Initiatievenpot niet meer terug in de oude vorm. Heb je wel nog een duurzaam initiatief? Schroom niet om contact op te nemen met Puur Hoorn. Dan gaan we samen kijken hoe we je project kunnen ondersteunen.

Onderstaand vind je de omschrijving van de Initiatievenpot uit 2018.


De Initiatievenpot is een initiatief van Puur Hoorn, het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hoorn. Via Puur Hoorn werkt de gemeente Hoorn samen met bewoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen aan een klimaatneutraal Hoorn in 2040.

Door middel van een financiële bijdrage uit de Initiatievenpot stimuleert Puur Hoorn bewoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen in Hoorn om duurzame initiatieven en maatregelen te nemen. Voorbeelden van duurzame maatregelen zijn onder meer het plaatsen van zonnepanelen, toepassen van LED-verlichting, zonneboilers en waterbesparende douches of toiletten.

Wil je bijvoorbeeld als bewoner een duurzame informatieavond organiseren? Of is jouw vereniging van plan om duurzame maatregelen, zoals LED-verlichting, te installeren in het gebouw? Of heb je als ondernemer een idee voor een innovatief en duurzaam project? Dan kom je in aanmerking voor een financiële bijdrage!

Puur Hoorn bijdrage

Per deelnemersgroep is er een andere bijdrage beschikbaar:

  • Stichtingen & verenigingen kunnen een bijdrage aanvragen voor 50% van de kosten van de te nemen duurzame maatregel(en), met een maximum bedrag van € 3.000,– per jaar.
  • Ondernemers kunnen een bijdrage aanvragen voor 50% van de kosten van de voorbereiding van het project, met een maximum bedrag van € 10.000,–.
  • Bewoners kunnen een bijdrage aanvragen voor 100% (het volledige bedrag) van de kosten van de voorbereiding van het nemen van een duurzaam initiatief, met een maximum bedrag van € 3.000,–.

Wie komt er in aanmerking?

Stichtingen en verenigingen, ondernemers en bewoners die in Hoorn gevestigd zijn of in Hoorn actief zijn, kunnen een aanvraag indienen. De maatregelen die worden genomen, moeten in Hoorn worden gerealiseerd. Om anderen te inspireren om ook duurzaamheidsmaatregelen te treffen, denkt het team van Puur Hoorn graag mee over op welke manier dat bekend gemaakt kan worden. Dat kan bijvoorbeeld via www.puurhoorn.nl of via de website van de betreffende stichting of vereniging.

Voorwaarden

Je kunt een financiële bijdrage uit de Initiatievenpot aanvragen als jouw initiatief voldoet aan de algemene voorwaarden*:

  • Het initiatief moet een bijdrage leveren aan klimaatneutraal Hoorn 2040;
  • Aanvragen kunnen gedaan worden mits de aanvrager in Hoorn woonachtig is, gevestigd is of in Hoorn actief is;
  • Het initiatief wordt in Hoorn gerealiseerd;
  • Er moet een duidelijke offerte en/of factuur aangeleverd worden bij Puur Hoorn.

Voor alle deelnemers gelden aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden kan je vinden op de website van de gemeente Hoorn.

Aanmelden

Ben je van plan een duurzame maatregel te treffen en wil je meer informatie over de Initiatievenpot? Stuur dan een e-mail naar puurhoorn@hoorn.nl met een duidelijke omschrijving van de maatregelen en een opgave van het te investeren bedrag. Het Puur Hoorn team neemt dan contact met je op over de mogelijkheden voor een financiële bijdrage.

* Voorwaarden:

F
?