Kansen voor warmte uit water als alternatief voor aardgas

Warmte uit water biedt veel kansen als alternatief voor aardgas. Deze manier van energieopwekking kan voorzien in meer dan 50% van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Er is nu een stappenplan voor gemeenten, waterschappen en andere organisaties om hiermee aan de slag te gaan. De Unie van Waterschappen presenteerde donderdag 18 oktober het stappenplan in Hoorn. Wethouder Ben Tap kreeg het eerste exemplaar uitgereikt.

Aquathermie is de verzamelterm voor warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Uit recent onderzoek van IF Technology, Tauw, CE Delft en Deltares blijkt de potentie van warmte uit water als alternatief voor aardgas groter te zijn dan gedacht.

Mogelijkheden in Hoorn

Wethouder Ben Tap: ‘Als aquathermie ergens veel potentie heeft, dan is het wel in Hoorn. Met de ligging aan het Markermeer is er volop water om te benutten. Samen met het bedrijfsleven en andere overheden onderzoeken we de mogelijkheden die het biedt’. De eerste stap werd daar donderdag 18 oktober voor gezet. In een bijeenkomst in het Park spraken gemeenten, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat, ontwikkelaars, energieleveranciers en andere ondernemers met elkaar over de kansen voor aquathermie in Hoorn.

Onderwerpen die voorbij kwamen zijn: de kans van aquathermie voor het aardgasvrij maken van Schouwburg Het Park. Maar ook de kansen van nieuwe riolering in het Venenlaankwartier en het benutten van de warmte van een grote drinkwaterleiding. Voor de meest kansrijke projecten gaan pilots van start. Daarnaast is er een initiatief van ondernemers bedrijventerrein Hoorn-80. Zij verkennen de mogelijkheden van aquathermie om ervoor te zorgen dat dit bedrijventerrein meer energie oplevert dan het gebruikt.

Stappenplan

Het gepresenteerde stappenplan beschrijft hoe en wanneer water als energiebron succesvol gebruikt kan worden. Technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten komen aan bod en ook de vereiste samenwerking tussen onder andere gemeente, waterbeheerder, netbeheerder, gebouweigenaren en energieleveranciers.

Op de foto zie je Constantijn Jansen op de Haar (één van de deelnemers namens de waterschappen aan de Klimaatonderhandelingen) die de handreiking uitreikte namens de Unie van Waterschappen aan wethouder Ben Tap van de gemeente Hoorn en hoogheemraad Ruud Maarschall van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

F