Kinderen slaan de eerste paal van nul-op-de-meter nieuwbouw van De Kreek

Met het slaan van de eerste paal op 14 februari hebben basisscholen Socrates en Roald Dahl, Stichting Kinderopvang Hoorn en stichting Netwerk de start gemaakt om te komen tot een Integraal Kindcentrum (IKC) De Kreek. De multifunctionele accommodatie (MFA) de Kreek krijgt een uitbreiding. De uitbreiding wordt nul-op-de-meter gebouwd: “Dit houdt in dat het gebouw jaarlijks net zoveel duurzame energie opwekt als het gebouw en de gebruikers samen verbruiken,” aldus wethouder Samir Bashara. Met de nieuwbouw wordt De Kreek dus het meest duurzame utiliteitsgebouw van Hoorn.

Zo’n vijfhonderd kinderen en de directeuren en bestuurders van de betrokken organisaties vierden samen deze (mijl)paal. De eerste echte heipalen gaan in de voorjaarsvakantie de grond in, zodat de leerlingen er minder last van hebben. MFA De Kreek is de accommodatie voor buurtbewoners van alle leeftijden en biedt nu onderdak aan verschillende organisaties, in de nieuwbouw komt onder andere basisschool Socrates. Naar verwachting is de bouw van het nieuwe deel eind 2019 gereed.

Meest duurzame utiliteitsgebouw: nul op de meter
De huidige MFA De Kreek voldoet al aan de eisen van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), die vanaf 2020 gaan gelden voor nieuwe overheidsgebouwen. Zo heeft het gebouw zonnepanelen en warmtepompen en maakt het gebruik van een warmte-koude opslag. Dit is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. In de winter wordt het gebruikt om het gebouw te verwarmen en in de zomer om het gebouw te koelen.

Wethouder Samir Bashara: ‘Voor de nieuwbouw gaan we voor het hoogste ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. De nieuwbouw wordt nul-op-de-meter gebouwd. Dit houdt in dat het gebouw jaarlijks net zoveel duurzame energie opwekt als het gebouw en de gebruikers samen verbruiken. Dat is voor dit soort gebouwen uniek in Hoorn. Daarmee wordt De Kreek het meest duurzame utiliteitsgebouw in onze gemeente en draagt het bij aan onze doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn’.

Bouwen aan IKC De Kreek
In een IKC wordt onderwijs, kinderopvang en peuter- en welzijnswerk aangeboden op één locatie. Alle betrokken partijen binnen een IKC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. De betrokken organisaties geven aan: ‘We zien het als onze opdracht om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld van morgen. Wij willen hen de bagage meegeven voor een zo gelukkig en succesvol mogelijk leven. Die ambitie verbindt ons en daarbij is het onze overtuiging dat we samen tot betere resultaten komen dan ieder voor zich.’

Wil je meer weten over IKC de Kreek? Lees dan het originele persbericht op de website van de gemeente Hoorn. Of zie het videoverslag van Noord-Hollands dagblad.

F