Klimaatverandering vraagt om watZrs

Inwoners in actie tegen wateroverlast en hittestress

 

Met het verspreiden van duizenden bloemzaadbommetjes in 28 gemeenten in Noord-Holland is vandaag de WatZr-campagne gelanceerd. De campagne zet inwoners aan tot watZrs: kleine, simpele acties in en om het huis die opgeteld het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress verminderen. Met deze campagne worden inwoners zich bewuster van de noodzaak én worden er daadwerkelijk maatregelen genomen.


De campagne is een initiatief van Samen blauwgroen: een samenwerking van 28 gemeenten in Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en de provincie Noord-Holland. Zij nemen al veel maatregelen om de gevolgen tegen te gaan en met deze campagne hoopt Samen blauwgroen dat inwoners zich bewuster worden van de noodzaak én daadwerkelijk maatregelen gaan nemen.

 

WatZr je mee?
“Ook onze stad voelt de last van langdurige hitte die afgewisseld wordt met extreme hoosbuien.  Als gemeente nemen we al maatregelen zoals het vervangen van riolen, de aanleg van waterbergingen en meer groen. Ook jij kan helpen. Met de WatZr campagne geven we tips en informatie hoe je zelf aan de slag kan. Als iedereen iets doet is dat samen heel veel en help je écht mee aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering, aldus Samir Bashara wethouder duurzaamheid.

Kleine acties, grote impact
Een watZr kan van alles zijn: bijvoorbeeld één tegel vervangen door een plantje, de emmers buiten zetten omdat het vanmiddag hard gaat regenen en volgende week droog is, een geveltuintje maken of het gebruik van een gieter in plaats van een tuinslang op warme dagen. Met kleine acties en meer groen zorg je ervoor dat het in en rondom huis koel blijft.

 

Meer informatie
De campagne bestaat uit een website: www.watzr.nl met informatie, inspiratie en tips. Ook is er een toolkit met daarin campagnemateriaal om aan de slag te gaan als watZr.

 

 

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F