Museum Stoomtram krijgt Bijenbermen

Museumstoomtram krijgt bijenberm

Op 27 september hebben wethouder Bashara, imker Sonne Copijn van de Bee Foundation en leerlingen van de vrije school Parcival de eerste bijenberm op het terrein van Museum Stoomtram in Hoorn ingezaaid. Dit is het begin van de aanleg van een bloeiend lint van bijenbermen langs het spoor. Voor bijen, hommels en vlinders zijn bloeiende planten, bomen en struiken het fundament van hun bestaan. Zij zijn verantwoordelijk voor het bestaan van 80% van de vegetatie en talloze dieren, maar ook voor mensen omdat zij bijdragen aan 75% van ons voedsel. 

Wethouder Bashara (duurzaamheid): ‘Met de bijenbermen willen we de bijenstand en het groen verbeteren. Bijen in Nederland bestuiven veel van onze landbouwgewassen, maar de helft van de 360 soorten loopt sterk terug. Daarom zaaien we de bijenbermen in met planten die bijen lekker vinden. Hoorn investeert in een groene en levendige stad voor toekomstige generaties. Daar past ook een bijenvriendelijk klimaat bij.’

De bijenberm en hittestress

De bijenberm helpt niet alleen om de populatie van bijen, vlinders en hommels in stand te houden, maar ook om hittestress tegen te gaan. In steden en gebieden met veel bebouwing en weinig groen kan er op warme dagen hittestress ontstaan: plekken met een hogere temperatuur dan gemiddeld omdat de bebouwde omgeving warmte vasthoudt. Door het toevoegen van groen op deze plekken neemt de temperatuur licht af. Daarnaast neemt groen ook beter water op dan stenen, waardoor minder snel wateroverlast ontstaat.

Bee Foundation

Iedereen kan bijdragen aan de bloeiende bijenbermen langs het spoor. Stichting Bee Foundation zorgt voor de aanleg van voedsel voor bijen, hommels en vlinders. U kunt ook bijdragen aan de bijenbermen door een deel berm te kopen of cadeau te doen, kijk daarvoor hier.

Foto’s: Puur Hoorn, Fotografie Hans Albers

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F