Niet in het riool!

Vet en olie horen niet thuis in het riool. Lever het in bij je supermarkt of bij een afvalbrengstation.
Lever gebruikt frituurvet en bakolie in bij u in de buurt: alleen dan krijgt de olie een nieuw leven als biodiesel. Hoe? Na verzameling bij een supermarkt of het afvalbrengstation gaat het vet naar een fabriek voor de verwerking tot biodiesel. Op die biodiesel kunnen wagens rijden. Elk jaar gebruikt ieder huishouden zo’n acht kilo frituurvet en dat is goed voor brandstof voor 120 kilometer rijden. Hoe mooi is dat?

Oliebollen en appelflappen
Rond de feestdagen gebruiken we vaker frituur- of bakolie. Bijvoorbeeld om frites, oliebollen of appelflappen te bakken. Dit gebruikte frituurvet of olie kunt u weer teruggieten in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Ook bakolie of restjes jus mogen hierbij. Breng de afgesloten verpakking naar het afvalbrengstation of lever het in bij de supermarkt. Alleen kleine restjes in de pan? Veeg deze met keukenpapier weg en gooi dat papier in de vuilnisbak.

Welke olie inleveren?
Dit zijn vloeibaar frituurvet, vast frituurvet, frituurolie, plantaardige olie, jus en restjes bakolie. Niet alleen de olie kunnen we recyclen. Ook het plastic dat overblijft, wordt gescheiden in een eigen recyclingproces en weer verwerkt tot nieuwe plastic producten. Meer informatie vindt u ook op www.vetgoedbezig.nl.

 

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F