Nieuw wandelgebied in Risdam-Noord

Er wordt een nieuw wandelgebied aangelegd bij het Leekerpad in Risdam-Noord. Het plan voor dit gebied is ontstaan door een bewonersinitiatief. De bedoeling is dat het wandelgebied een hoge biodiversiteit moet krijgen door beplanting van diverse bomen en struiken. Het park zal naar verwachting half april opengesteld worden voor publiek.  

 

Het ontstaan van het initiatief
Het plan voor dit gebied is ontstaan door een bewonersinitiatief van de straat Stijgbeugel in Risdam-Noord in 2018. Zij hadden het idee dat er meer mogelijk was met het schapenland achter hun woningen. In het afgelopen jaar is door de gemeente en de initiatiefnemers het plan samen uitgewerkt, na het zorgvuldig afwegen van alle belangen. Initiatiefnemer en buurtbewoner Mart van den Engh geeft aan: we hebben dit initiatief bedacht omdat veel mensen hebben behoefte aan een plek om rustig te wandelen in de buurt.’ Mede-initiatiefnemer Jan Schoemaker: ‘we willen ook graag dat er meer natuur en biodiversiteit terugkomt.’

 

Het ontwerp van het wandelgebied.
Het perceel van 2 hectare groot is opgedeeld in een stuk schapenweide en een stuk wandelgebied. De schapenweide blijft in gebruik bij de schapenboer die daar nu al gebruik van maakt. Het wandelgebied wordt beplant met  bomen, struiken en een permanent insectenlint en moet een hoge biodiversiteit (verscheidenheid aan planten en dieren) krijgen. De inrichting van het wandelgebied is geïnspireerd op de struingebieden van natuurorganisaties Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

 

Tijdelijk park voor 10 jaar
Wethouder Simon Broersma: ‘Omdat er geen plannen zijn om dit perceel in de komende 10 jaar in gebruik te nemen, wilden we graag meewerken aan dit initiatief  zodat de mensen in de omgeving de ruimte met plezier kunnen benutten.’ De initiatiefnemers krijgen een tijdelijke bruikleenovereenkomst voor het stuk grond van de gemeente voor tien jaar. Als het initiatief binnen tien jaar succesvol blijkt, moet het perceel op dat moment in overeenstemming met de huidige bestemming geregeld worden. Daarvoor moet een formele bestemmingsplanprocedure gevolgd worden.

Initiatief sluit aan op de groenvisie
Wethouder Simon Broersma: ‘wij juichen als gemeente dit soort bewonersinitiatieven toe. Het is een goed voorbeeld van hoe de gemeente de Groenvisie wil uitvoeren: samen met de stad. De inwoners en medewerkers van de gemeente beheren en onderhouden dit gebied samen.’ De Groenvisie is in 2019 samen door inwoners, groene belangenorganisaties en de gemeente opgesteld. Speerpunten van de Groenvisie zijn meer groene verbindingen door de stad, een beter gebruik van groen en een grotere biodiversiteit.

 

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F