Nieuws van energiepositief Hoorn80E+!

Bedrijventerrein Hoorn80 heeft als doel om E+ te worden: energiepositief. Dit betekent dat ze op het terrein meer energie willen opwekken dan dat de gebruikers en bedrijven nodig hebben. Hoorn80 is ondertussen al flink aan de slag!

Er zijn veel initiatieven en onderzoeken gaande op Hoorn80 om dit doel te halen. Hoorn80 heeft bijvoorbeeld voor 14 panden landelijke SDE+-subsidie aangevraagd, voor bij elkaar 12.000 zonnepanelen. Eind juni lanceert Hoorn80 een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen: ieder bedrijf op Hoorn80 mag zich hiervoor aanmelden, ook de kleinere. Hopelijk kan HN80E+ eind juli/begin augustus al met de deelnemende bedrijven aan de slag.

Naast zonnepanelen, doet Hoorn80 ook onderzoek naar aardgasloos en een warmtenet. Bij drie bedrijven wordt onderzocht of het mogelijk is om panden te verwarmen zonder gas. Niet eenvoudig, maar wel uitvoerbaar. Hoorn80 hoopt binnen een paar maanden een uitvoerbaar concept te hebben dat bij veel bedrijven kan worden uitgevoerd.

Wil je meer weten over wat er gaande is op Hoorn80E+? Bekijk dan hier hun nieuwsbrief.

Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Hoorn80 wijst het bedrijfsleven op de meldingsplicht. De overheid stelt ‘Erkende Maatregelen’ verplicht. Dit zijn duurzame maatregelen waarvan gebleken is dat ze technisch en economisch haalbaar zijn. Medio 2019 moeten bedrijven melden dat zij deze maatregelen hebben doorgevoerd. Daarnaast zijn veel grotere bedrijven verplicht om zich aan de Energy Efficiency richtlijn-Audit (EED Audit) te houden. Lees hier meer over de informatieplicht. 

 

F
?