Noord-Holland Noord gaat voor aardgasvrije nieuwbouw

Op 8 maart 2018 hebben de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord een statement aardgasvrije nieuwbouw getekend. Daarin spreken zij de ambitie uit om alle nieuwbouwprojecten aardgasvrij te realiseren en alle wettelijke mogelijkheden daarvoor in te zetten. De ondertekening gebeurde tijdens het symposium Aardgasvrij Bouwen in Heerhugowaard. Hiermee heeft de hele provincie Noord-Holland zich als eerste provincie uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw.

Op landelijk niveau is in de Energieagenda vastgelegd dat in Nederland in 2050 de energievoorziening bijna volledig duurzaam moet zijn. Binnenkort wordt de Warmtewet gewijzigd waardoor het ook niet meer verplicht is om een aansluiting te hebben op het aardgasnet. In plaats daarvan ontstaat een warmterecht: het recht om aangesloten te zijn op een warmtevoorziening.

Vooruitlopend op deze wijzigingen hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord nu met elkaar afgesproken dat ze zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten al aardgasvrij willen realiseren. Daarmee geven zij duidelijkheid aan ontwikkelaars, bouwende partijen en inwoners en ontstaat een gelijk speelveld en eenduidig beleid in alle gemeenten.

Wethouder Samir Bashara (gemeente Hoorn) namens de 17 gemeenten: ‘Het nu nog ontwikkelen van een woning met aardgas betekent het opleveren van een woning met een gebrek. Want binnen een aantal jaren moet er een ingrijpende aanpassing plaatsvinden om alsnog van het aardgas af te gaan. Met deze ondertekening zetten we een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in onze regio.’

Noord-Holland voor aardgasvrije nieuwbouw

Op 1 februari 2018 is een intentieovereenkomst aardgasvrije nieuwbouw door de Metropoolregio Amsterdam getekend. Met de ondertekening van dit statement in Noord-Holland Noord heeft de hele provincie Noord-Holland zich als eerste provincie uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw.

Symposium

De ondertekening gebeurde tijdens het symposium Aardgasvrij Bouwen. Voor een volle zaal met bouwers, ontwikkelaars, architecten, woningcorporaties en bewoners gingen experts in op de nieuwe uitdagingen en oplossingen bij het ontwikkelen van een energiezuinige gezonde woning zonder aardgas. Aspecten als kosten en opbrengsten, waar zit de consument op te wachten en wat heeft het hoogwaardig isoleren voor consequenties voor de luchtkwaliteit in een woning, kwamen aan de orde.

Wethouder Monique Stam van Heerhugowaard ontving alle deelnemers van het symposium in Heerhugowaard. Zij onderschrijft het belang dat alle partijen hiermee aangeven vooruit te willen. “De bouwsector en belanghebbenden zijn nu aan zet om aardgasvrij wonen mogelijk te maken. Als overheid ondersteunen we deze transitie waar nodig. Alleen zo kunnen we de klimaatdoelen voor 2030 halen. Samen moeten we het gaan doen.”

Actieplan Duurzaamheid NHN

De ondertekening van het statement is één van de acties uit het actieplan duurzaamheid Noord-Holland Noord. Dit actieplan is een samenwerking tussen gemeenten voor onderwerpen die bijdragen aan een energieneutrale regio NHN 2040 en het ontwikkelen van een circulaire economie.

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F