Opnieuw lening en subsidie voor energiebesparende maatregelen

Inwoners van Hoorn die energiebesparende aanpassingen doen in en om het huis, kunnen gebruik maken van een subsidie en een lening via de gemeente Hoorn. De gemeenteraad van Hoorn heeft besloten om ook in 2016 weer geld beschikbaar te stellen. Voor de subsidie energiebesparende maatregelen is er in totaal 100.000 euro beschikbaar. Dat is 30.000 euro meer dan voorgaande jaren. Geïnteresseerden kunnen met ingang van 30 maart een aanvraag voor subsidie indienen. Voor de duurzaamheidslening kan dat nu al.

De gemeente Hoorn vindt duurzaamheid belangrijk. Samen met inwoners en ondernemers werkt de gemeente aan een Puur Hoorn. Samen voor een duurzame stad, klimaatneutraal in 2040. Om woningeigenaren in Hoorn te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken, is er de subsidie voor energiebesparende maatregelen en de duurzaamheidslening.

Energiebesparende maatregelen

Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn onder andere dak-, vloer-,bodem-, spouwmuur- en paneelisolatie. Ook HR++ glas, groene daken en zonnepanelen vallen onder de subsidieregeling en duurzaamheidslening.

Subsidie

Woningeigenaren die een aanvraag indienen moeten in de gemeente Hoorn wonen. Zij moeten de aanvraag doen voordat de werkzaamheden van start zijn gegaan en de offerte van de maatregelen meesturen. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als het geld op is, worden er geen nieuwe aanvragen meer behandeld.

De hoogte van het subsidiebedrag is 10 procent van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van 500 euro per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van 750 euro.

Lening

Woningeigenaren of verenigingen van eigenaren in Hoorn kunnen via de gemeente tegen een gunstig tarief geld lenen om de woning energiezuiniger te maken. Er is in 2016 in totaal 250.000 euro beschikbaar voor deze leningen. Voor de duurzaamheidslening geldt net als voor de subsidie op = op.

Particuliere woningeigenaren kunnen minimaal 2.500 euro en maximaal 25.000 euro lenen. Verenigingen van eigenaren kunnen minimaal 15.000 euro en maximaal 100.000 euro lenen.

Aanvragen

Vanaf 15 maart 2016 is alle informatie over de nieuwe subsidieregeling te vinden op de website van de gemeente Hoorn. Met ingang van 30 maart 2016 kunnen geïnteresseerden een aanvraag indienen. De duurzaamheidslening is nu al aan te vragen. Kijk voor informatie daarover op www.hoorn.nl/puurhoorn.

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F