Over deze website

Puur Hoorn is een officiële website van gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel, juist en toegankelijk te houden. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd? Of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het de gemeente weten via info@puurhoorn.nl.

Copyright
De teksten, illustraties en vormgeving op deze website zijn copyright ©2019 gemeente Hoorn. Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud over te nemen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Hoorn.

Antwoordprocedure
Brieven, e-mailberichten en formulieren die binnenkomen bij de gemeente Hoorn worden centraal geregistreerd en meteen doorgezonden naar de afdeling die het onderwerp behandelt. U kunt binnen uiterlijk zes weken een reactie van ons verwachten, maar vaak krijgt u (veel) eerder een reactie.
E-mail proclaimer

Privacy
De gemeente Hoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Uw naam of andere persoonlijke gegevens hoeven wij alleen te weten, als u gebruik maakt van onze online diensten. Als wij u om informatie vragen, gebruiken wij deze informatie alleen waar wij deze voor gevraagd hebben. Na gebruik wordt de informatie vernietigd. Deze website gebruikt alleen cookies waarvoor geen wettelijke toestemming nodig is.

Auteursrechten
De gemeente Hoorn bezit auteursrecht op alle informatie die via deze website toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het vanuit commercieel oogpunt verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Neem voor toestemming contact op met het bureau Communicatie van de gemeente Hoorn.

Aansprakelijkheid
Gemeente Hoorn is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Gemeente Hoorn niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Gemeente Hoorn in het leven roepen. Gemeente Hoorn is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Gemeente Hoorn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan een actie maakt.

Verwijzingen naar externe websites
De verantwoordelijkheid voor de inhoud en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s. Het is niet vanzelfsprekend dat externe websites de visie van gemeente Hoorn vertegenwoordigen.

Toegankelijkheid
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. In de toegankelijkheidsverklaring staat in hoeverre deze website aan de toegankelijkheidseisen voldoet.

 

Bezoekadres
Nieuwe Steen 1,
1625 HV Hoorn

Postadres
Postbus 603,
1620 AR Hoorn

Telefoon: 0229 252200
E-mail: info@puurhoorn.nl

F
F