De derde emmer

Dit project houdt de introductie in van de derde emmer: de plastic-emmer.

De zeven Westfriese gemeenten en HVC hebben dit project gestart onder de naam ‘materiaalhergebruik’. Aanleiding is de landelijke doelstelling voor gemeenten om in 2015 65% van hun huishoudelijk afval te recyclen. Om deze doelstelling te behalen is besloten huishoudens te voorzien van een derde rolemmer voor plastic afval. Het gevolg van de plastic emmer is ook dat de grijze emmer minder vaak wordt opgehaald. Dit betekent geen extra belasting op het milieu, doordat er evenveel ritten met inzamelwagens zijn  als voor de derde emmer.

F
F