Duurzame energie opwekken

De gemeente Hoorn is samen met 47 andere gemeenten en 6 waterschappen aandeelhouder van HVC. HVC recyclet niet alleen afval, maar wekt ook duurzame energie op. Hierdoor werken we samen aan de productie van duurzame energie!

HVC zet het aangeleverde gft, b-hout, restafval en/of slib voor ons om in duurzame elektriciteit, warmte en groen gas. De toerekening aan Hoorn bedraagt in totaal 21,6 miljoen kWh. Deze hoeveelheid komt overeen met het gemiddeld elektriciteitsverbruik van ca. 6170 huishoudens. Dat betekent dat meer dan 20% van de Hoornse huishoudens groene stroom ontvangt.

F
F