Groenfonds gemeentelijk vastgoed

Vanuit de gemeentelijke organisatie wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een groenfonds op te zetten voor het gemeentelijk vastgoed.

Dit groenfonds houdt in dat de gemeente Hoorn geld in  het groenfonds stopt. Met deze investering wordt vervolgens duurzame maatregelen genomen welke dan weer leiden tot besparingen. Deze besparingen vloeien terug in het fonds waarmee weer nieuwe maatregelen genomen kunnen worden. Kortom, elke maatregel die via het groenfonds wordt genomen verdient zich zelf terug en heeft verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed als uitkomst.

 

 

F
F