Hoorn – Natuureilandje op proef

Er is een proef natuureilandje in de Draafsingel in Hoorn gelegd. Ingenieursadviesbureau Sweco voert deze proef uit met medewerking van Geopex, leverancier van geotextiel. We noemen dit natuureilandje een veenmatras.

Wat is een veenmatras?
Een veenmatras is een nieuw type oeverbescherming, dat goed past in de trend van natuurbouw. Een veenmatras is gemaakt van biosbased, bio-afbreekbaar geotextiel en biedt de basis voor groei van waterplanten, waaronder riet. Biobased bouwen is een manier van bouwen die op de natuur gebaseerd is. De matrassen zijn gevuld met veen en kurkkorrels die ervoor zorgen dat het veenmatras drijft. Het veenmatras ligt in de Draafsingel in Hoorn.

Waarom een proef?
De proef moet uitwijzen hoe het veenmatras is de praktijk functioneert en hoe het natuurontwikkeling op gang helpt. De gemeente Hoorn en het waterschap vind het een goed idee dat er meer waternatuur ontstaat. Een veenmatras biedt groeimogelijkheden voor moerasplanten. Zo ontstaat na enkele jaren een zelfstandig drijvende plantenlaag. Deze plantenlaag, ook wel kragge of drijftil genoemd, neemt de functie van het matras over.

Voorlopig staat er gaas om het veenmatras. Dat is ter bescherming voor ganzen en watervogels omdat zij de jonge waterplanten opeten. Jan Kollen, adviseur Innovatieve waterconcepten bij Sweco, houd het veenmatras goed in de gaten.

Waarom is een veenmatras van belang?
In Nederland is er 700.000 km slootoever en ca. 1000 – 2000 km waterplasoever. Er is een groot behoefte voor de aanleg van ca. 5000 ha moeras. Een veenmatras is een natuurlijke oeverbescherming en kan moerasvorming op gang te brengen. Daarnaast kan het, zoals in de Draafsingel, ook helpen om stedelijk water een attractieve aanblik te geven.
F
F