Verduurzamen evenementen

Festivals en evenementen hebben een tijdelijk effect op het klimaat met betrekking tot energie, vervoer en afval. Op dit moment onderzoeken we wat wij als gemeente kunnen doen om organisatoren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun evenement.

Puur Hoorn wil graag samen met de organisatoren van evenementen op zoek naar creatieve oplossingen voor het duurzaamheidsvraagstuk in relatie tot hun evenement.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het regulieren van afvalstromen, het beperken van piekbelastingen op stroom en het stimuleren van openbaar vervoer naar het evenement. Ideeën? Wij horen die graag!

Dit betekend echter niet dat we stil zitten, want op 8 maart heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van extra transformatorstations voor de stroomvoorziening op de Hoornse kermis. Daarmee komt een einde aan het gebruik van milieuonvriendelijke dieselaggregaten. De overstap op groene energie beperkt de jaarlijkse uitstoot van CO2 met 19.120 kilogram. De uitstoot van roetdeeltjes wordt beperkt met 8,2 kilogram en stickstofoxiden met 80 kilogram.

F
F