Wagenpark 100% duurzaam

Het gemeentelijk wagenpark is zo goed als duurzaam. Het grootse deel van de oude dieselvoertuigen is de afgelopen jaren namelijk vervangen voor milieuvriendelijke voertuigen op bio-/groengas en elektriciteit.

Zo hebben we als gemeente Hoorn een elektrische hoogwerker, elektrische fietsen en scooters, hybride Smarts, elektrische dienstauto’s en biogas auto’s. De ambitie is om op korte termijn een compleet duurzaam wagenpark te hebben. De huidige voertuigen die nog op dieselolie rijden zijn al voorzien van motoren die voldoen aan de hoogst geldende emissienorm en partikelfilters. Daarnaast loopt er een pilot waarbij nano-technologie aan de motorolie wordt toegevoegd wat kan leiden tot een brandstofbesparing van 3 tot 5 % en een reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen met meer dan 40%.

F
F