Provincie zorgt voor meer vitamine G in Risdam-Noord

De Provincie Noord-Holland maakt dit najaar een project van de buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ mogelijk. De buurtgroep start een serie activiteiten onder de noemer ‘Meer vitamine G voor Risdam-Noord’.

Het doel van de plannen is om de wijkbewoners te betrekken bij het groen en duidelijk te maken wat het groen, de vitamine G, betekent voor de gezondheid in de wijk. 56 organisaties meldden zich aan voor subsidie; slechts in 19 gevallen werd dit toegewezen. Dankzij de bijdrage van het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland kan de buurtgroep campagne voeren, twee themabijeenkomsten én een natuurfietstocht voor de wijkbewoners organiseren. Als klap op de vuurpijl zullen in Risdam-Noord enkele fruitbomen geplant worden; de wijkbewoners kunnen het fruit uit deze bomen in de toekomst gratis plukken.

Trekker van ‘Meer vitamine G voor Risdam-Noord’, Ted van der Bruggen, vertelt: “Geweldig dat de jury van het Betrekken bij Groen Fonds ons plan heeft uitverkoren. Zij liet ons weten dat dit komt omdat de aanvraag hoog scoort op het actief betrekken bij het groen. Bovendien draagt het project bij aan de verbetering van de natuurkwaliteit. De jury vindt het een goed plan waar het Betrekken bij Groen fonds graag een bijdrage aan levert. De aanvraag scoort hoog op het actief betrekken bij het groen. Het project draagt ook bij aan de verbetering van de natuurkwaliteit. Ja, wij willen de natuurwaarde in de wijk verhogen, de biodiversiteit verbeteren en meer vrijwilligers bij het groen in de eigen wijk betrekken. Geweldig dat zich nu al een aantal buurtbewoners heeft gemeld die zich in zullen zetten voor meer vitamine G!”

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F