Regels plaatsen zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht tijdelijk versoepeld

De mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in het beschermde stadsgezicht van Hoorn en op monumenten zijn als proef tot 1 januari 2023 versoepeld.

Volgens de Welstandsnota kunnen op monumenten en woningen binnen het beschermde stadsgezicht alleen zonnepanelen geplaatst worden als ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. Zo behouden we samen het historische aanzicht van de binnenstad. Een uitzondering hierop zijn de nieuwbouwgebieden het Jeudje, Karperkuil en Visserseiland. De regels voor het plaatsen van zonnepanelen binnen het beschermde staan op gespannen voet met de duurzaamheidsopgave van Hoorn.

Proef met verruimde regels
Daarom zijn we onlangs een proef gestart om de regels uit de Welstandsnota te versoepelen. Het is nu ook toegestaan om onder bepaalde voorwaarden zonnepanelen te plaatsen op achterdakvlakken, die wel zichtbaar zijn vanaf de openbare weg maar niet vanaf de straat. Ook mogen op een aantal bouwblokken vanaf 1975 nu ook onder voorwaarden zonnepanelen op de zijdakvlakken worden geplaatst. Voor zonnepanelen in de binnenstad en op monumenten is een vergunning nodig. Vragen over vergunningen kunt u stellen via het contactformulier op www.hoorn.nl/omgevingsvergunning. Wilt u weten welke regels er zijn voor uw pand gelden? Bekijk dan de zonnepanelenkaart via www.erfgoedhoorn.nl/zonnepanelen.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F